Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

EUROGUIDANCE – poklicno (karierno) svetovalna dejavnost

euroguidance
euroguidance
Če te zanimajo informacije o izobraževalnih programih, možnostih zaposlitve, delodajalcih in trgu dela, se lahko obrneš na Centre za informiranje in poklicno svetovanju, kiso vključeni v evropsko mreže svetovalnih centrov Euroguidance.

V okviru dejavnosti evropske mreže Euroguidance (http://www.euroguidance.net), ki jo financira Evropska komisija preko Generalnega direktorata za izobraževanje in kulturo, sodelavci Nacionalnega centra za informiranje in poklicno svetovanje - NCIPS ali Euroguidance Slovenija (http://www.ess.gov.si/ncips) aktivno sodelujemo že deseto leto. Od leta 2000 do 2006 je bila mreža Euroguidance vključena v program Leonardo da Vinci, od leta 2007 do 2013 pa deluje v okviru programa Vseživljenjskega učenja.

Centri za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS-i) so se v Evropi pričeli širiti v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Poglavitni namen teh centrov je priprava in posredovanje informacij o izobraževanju, usposabljanju, poklicih in trgu dela, torej vse informacije, ki jih posameznik potrebuje pri iskanju zaposlitve in načrtovanju svoje kariere. Uporabniki CIPSov v Sloveniji (http://www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure) dobijo informacije o izobraževalnih programih na srednji, višji in visoki stopnji, o zahtevah in pogojih za vključitev v te programe, o šolah in fakultetah, ki te programe izvajajo, o programih usposabljanja in njihovih izvajalcih, o dijaških in študentskih domovih, o finančnih pomočeh pri študiju, o poklicih (njihovi naravi in zahtevah), o možnostih zaposlitve, o delodajalcih in trgu dela. Poklicni svetovalci izvajajo storitve poklicne orientacije, kot so individualno svetovanje, skupinske oblike svetovanja, predavanja in predstavitve poklicev, delodajalcev in uporabo pripomočkov za samostojno načrtovanje kariere.

NCIPS/Euroguidance Slovenia