Europeiska Ungdomsportalen

Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Bild på regnbågsflaggor under en prideparad.

Trygg eller otrygg i omklädningsrummet och på fotbollsplanen?

Idrott kan vara välkomnande och upplyftande - men om du inte passar in i normen kan det vara en hård och ogästvänlig värld.

 

När idrottsvärlden är som bäst får den oss inte bara i bättre fysisk form, den ger oss även nya vänner och lär oss att kämpa för ett mål. När den istället är som sämst är den en traditionell och ofta hård värld som systematiskt kategoriserar oss enligt kön och får vissa att lägga av med träningen för att de inte känner sig välkomna i omklädningsrummet eller ute på planen.  

 

Var tredje hbt-ungdom väljer bort idrotten

Ungdomsstyrelsen har gjort en undersökning bland över två tusen ungdomar mellan 16 och 25 år, där var tredje av de homo- eller transsexuella personer som deltog i enkäten svarade att de någon gång valt att inte delta i idrottsverksamhet – för att man har varit orolig för hur andra ska uppföra sig på grund av ens sexuella läggning. Var tionde har dessutom känt sig direkt orolig eller rädd någon gång vid de här tillfällena. Bland de heterosexuella ungdomarna var det en enda procent som någon gång hade känt sig rädd eller otrygg.

 

Resultatet bekräftas i intervjuer med hbtq-ungdomar som RFSL och RFSL Ungdom har gjort, och oron och rädslan leder till att många ungdomar väljer att inte vara med och idrotta alls. Problemen börjar redan i omklädningsrummet, som ju bygger på ett system där man utgår från att kvinnor och män attraheras av varandra.

 

Förebilder är viktigt – ju fler desto bättre

En homofob attityd och stela könsnormer i idrottsvärlden är inget nytt problem: det handlar om en värld där jargongen ofta förväntas vara macho. Men även om vi fortfarande har få öppet homosexuella elitidrottare, blir det ändå vanligare att man vågar komma ut.

 

Det leder till mer varierade förebilder och dessutom en påminnelse om att den sexuella läggningen inte spelar någon som helst roll för själva idrottandet. Som Anton Hysén sa till Offside (april 2013): ”Det är ganska skönt faktiskt att inte hela tiden behöva älta det där med att jag är gay. Jag pratar hellre om fotboll.”