Europeiska Ungdomsportalen

Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Video: 

Hur mår unga hbt-personer?


Hur mår unga HBTQ-personer?

Unga hbtq-personer är mer utsatta för diskriminering, hot och våld än andra unga och har därför sämre hälsa.

I filmen berättar ungdomar om kränkningar och hatbrott i skolan och om att förlora tryggheten i den egna familjen då de kommit ut.

 

Filmare: Jonas Meyer och Marcus Rosén.
 

Skådespelare: Oscar Rosberg, Angelica Hagenstam, Philippa Clarén, Vincent Craaford, Amanda Kanange, Ruben Zettergren, Edwin Törnblom och Ella Stensland.