Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Hemlösa

Two young people, dressed warmly, drinking coffee. Source: Colourbox.com
Andelen unga hemlösa har under de senaste åren växt och frågan är exakt hur stort problemet är då mörkertalet är stort.

Unga hemlösa

Unga som blir hemlösa tycker ofta att det är svårare att söka hjälp, de väljer hellre att sova hos kompisar eller på bussar och tunnelbanetåg.  

 

Att många tror att ungdomar i Sverige inte har sådana här problem gör det inte lättare att söka hjälp, inte hellre att socialtjänsten, enligt flera unga hemlösas vittnesmål, inte hjälper till trots förfrågningar om hjälp. Det kan vara bra att veta att många organisationer för hemlösa, t.ex. Stockholms stadsmission, ger stöd åt unga hemlösa i deras kontakt med myndigheter.

 

Utländska hemlösa

En annan grupp av hemlösa där mörkertalet är stort är utländska hemlösa, många i denna kategori är EU-migranter och många är papperslösa. Att få en översikt över hur många utländska hemlösa som finns är därför svårt.

 

Utländska hemlösa är en grupp som far speciellt illa då de oftast helt saknar skyddsnät i landet och inte har någon kunskap om hur och var de kan söka hjälp. Ofta har de lånat pengar för att ta sig till Sverige för att försöka starta nytt liv utan att här hitta försörjning. 

 

Text: Martin Memet Könick