Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Privātums

Paziņojums par privātumu Eiropas Jaunatnes portālā

Šis paziņojums attiecas uz Eiropas Jaunatnes portālu un ar to saistītajiem tiešsaistes pakalpojumiem, piemēram, tīmekļa vietnēm un mobilā tālruņa lietotnēm. Tā kā šis portāls satur personas datus, uz tā informācijas publicēšanu un apstrādi attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001. Šajā paziņojumā ir paskaidrots, kā šeit tiek izmantoti personas dati un kā tiek aizsargāts šo datu privātums.

Kāds ir datu vākšanas mērķis

Ir četri svarīgi Eiropas Jaunatnes portāla (EJP) elementi, kas ietver personas datu vākšanu un apstrādi. Tie ir šādi:

 • Informācijas nodrošināšana — ar ES jaunatnes stratēģiju saistītu rakstu, pasākumu un ziņu izveide un uzturēšana.
 • Eiropas Solidaritātes korpuss — EJP piedāvā iespēju jauniešiem reģistrēties korpusā un norādīt, kādos projektos viņi vēlas piedalīties, kā arī saņemt apmācību, lai sagatavotos brīvprātīgajam darbam. Viņi varēs arī publicēt un kopīgot lietotāju radītu saturu par savu pieredzi korpusā, piemēram, attēlus un tekstu, komentārus par citu lietotāju ierakstiem, augšupielādēt avatāru savam profilam un paši norādīt savu atrašanās vietu. EJP arī ļaus pilnvarotām organizācijām veikt meklēšanu korpusa dalībnieku datubāzē, lai atrastu potenciālos brīvprātīgos vai darbiniekus saviem projektiem, sazināties ar potenciālajiem dalībniekiem (ja dalībnieks piekrīt, ka organizācija ar viņu sazinās) un, visbeidzot, izraudzītiem dalībniekiem piedāvāt piedalīšanās iespējas  — kuras dalībnieki var pieņemt vai noraidīt. 
 • Brīvprātīgā darba datubāze (BDD) — dod iespēju organizācijām, kuras ir akreditētas vadīt Eiropas Brīvprātīgo dienesta (EBD) projektus (ietilpst programmā “Erasmus+”), reklamēt savus jaunos projektus potenciālajiem brīvprātīgajiem, piesakoties sistēmā un izveidojot/uzturot nelielas projektu reklāmas. BDD ir arī uzskaitītas visas organizācijas, kas ir akreditētas vadīt EBD projektus.
 • Interneta apspriešanas rīks (CTK) ir daļa no ES Jaunatnes stratēģijas – tam jāveicina lielāka jauniešu līdzdalība demokrātiskajā dzīvē, tāpēc Eiropas Jaunatnes portālā ir ietverta platforma, kur jaunieši var paust viedokli par dažādiem tematiem.

Lietotājiem var nākties pieteikties un autentificēties, lai varētu izmantot dažas no šīm funkcijām. Šim nolūkam EJP var izmantot Eiropas Komisijas identitātes pārvaldības sistēmu (IMS) ar EU Login sistēmas starpniecību. Minētajai sistēmai ir savs paziņojums par konfidencialitāti.

Datu vākšanas mērķi

 • Informācijas sniegšana
  • Sniegt kontaktinformāciju (ar rakstiem, pasākumiem un ziņām saistīto cilvēku vārdus un/vai e-pasta adreses) plašākai sabiedrībai.
  • Ļaut pilnvarotiem lietotājiem reģistrēties EJP kā autoriem vai redaktoriem un vajadzības gadījumā sniegt tehnisku palīdzību.
 • Eiropas Solidaritātes korpuss
  • Ļaut jauniešiem reģistrēties korpusā, norādot galvenos personas datus un kontaktinformāciju. Turklāt ļaut reģistrētiem korpusa dalībniekiem brīvprātīgi sniegt papildu kontaktinformāciju, ziņas par vēlmēm attiecībā uz projektu veidiem, kuri viņus interesētu, kā arī par prasmēm un pieredzi, kuru viņi var sniegt projektiem, kopsavilkumu par viņu izglītību un nodarbinātību un jebkādu agrāko brīvprātīgā darba pieredzi.
  • Ļaut korpusa dalībniekiem saņemt e-pastu, e-jaunumus un citus paziņojumus, kas saistīti ar korpusu, kā arī aptaujas un izmantot citas metodes, kā apkopot atsauksmes no dalībniekiem. Korpusa dalībnieki var noteikt, tieši kādus paziņojumus viņi vēlas saņemt.
  • Ļaut korpusam piedāvāt korpusa dalībniekiem apmācības iespējas.
  • Ļaut korpusa dalībniekiem sniegt atsauksmes par pakalpojumiem un procesiem.
  • Ļaut korpusa dalībniekiem sazināties savā starpā, izmantojot korpusa kopienas izveides elementus. Tas ietver iespēju publicēt lietotāja radītu saturu par savu pieredzi korpusā, kā arī iespēju skatīt citu dalībnieku ierakstus un tos komentēt. Viņi var arī korpusa administratoriem ziņot par ierakstiem, kas viņiem izraisa bažas. Ierakstiem ir jāatbilst Eiropas Jaunatnes portāla izmantošanas noteikumiem, kas pieejami tīmeklī. Viņi arī drīkst augšupielādēt avatāru savam profilam un norādīt savu atrašanās vietu.
  • Ļaut pilnvarotiem pārstāvjiem no organizācijām, kurām atļauts vadīt korpusa projektus, uzturēt savas organizācijas profilu, ieskaitot ar organizācijām un to korpusa projektiem saistīto cilvēku vārdus un/vai e-pasta adreses.
  • Sniegt šo kontaktinformāciju plašākai sabiedrībai.
  • Ļaut pilnvarotiem pārstāvjiem no organizācijām, kurām atļauts vadīt korpusa projektus, meklēt korpusa dalībnieku datubāzē potenciālus brīvprātīgos vai darbiniekus korpusa projektiem, saskaņojot informāciju par ierosināto projektu ar korpusa dalībnieku personas datiem un preferencēm.
  • Ļaut šiem pilnvarotajiem pārstāvjiem sazināties ar dalībniekiem, ja dalībnieks piekrīt, ka organizācija ar viņu sazinās.
  • Ļaut šiem pilnvarotajiem pārstāvjiem piedāvāt brīvprātīgā darba iespējas korpusa dalībniekiem un pārvaldīt piedāvājumus.
  • Ļauj korpusa administratoriem pārzināt korpusa dalībnieku datubāzi un sniegt dalībniekiem palīdzību.
  • Ļaut korpusa administratoriem pārvaldīt korpusa projektus un korpusa dalībnieku meklēšanas un piemērotu dalībnieku atrašanas procesus un sniegt palīdzību pilnvarotajiem pārstāvjiem no organizācijām, kurām ir atļauts vadīt korpusa projektus.
  • Ļaut korpusa administratoriem un citām uzticamām personām sūtīt informāciju un paziņojumus par korpusu un citām ar korpusu saistītām darbībām korpusa dalībniekiem un organizāciju pilnvarotajiem pārstāvjiem.
  • Ļaut korpusa administratoriem analizēt datus par reģistrētajiem dalībniekiem un no dalībniekiem saņemtās atsauksmes.
 • Brīvprātīgā darba datubāze
  • Sniegt kontaktinformāciju (ar EBD organizācijām un to brīvprātīgā darba projektiem saistīto cilvēku vārdus un/vai e-pasta adreses) plašākai sabiedrībai.
  • Ļaut EBD akreditētajām organizācijām pārvaldīt savu publicēto kontaktinformāciju.
  • Ļaut EBD akreditētajām organizācijām reklamēt savus EBD projektus potenciālajiem brīvprātīgajiem un dot iespēju jauniešiem sazināties ar šīm organizācijām.
  • Ļaut EJP administratoriem vajadzības gadījumā sniegt tehnisku palīdzību organizācijām.
 • Interneta apspriešanas rīks (CKT)
  • Gādāt, lai lietotāji varētu e-pastā saņemt jaunāko informāciju par apspriešanu, kurā viņi ir piedalījušies.
  • Ļaut uzraudzīt interneta platformas lietotājus un statistiski analizēt viņu aktivitāti.
  • Ļaut EJP administratoriem vajadzības gadījumā sniegt tehnisku palīdzību organizācijām, kuras vada apspriešanas.

 Eiropas Komisija un organizācijas, kuras atbild par šo elementu īstenošanu, savāktos datus apstrādās vienīgi iepriekš norādītajiem mērķiem.

Kādus personas datus mēs vācam Eiropas Jaunatnes portālā

 • Informācijas sniegšana
  • Par atsevišķām personām, kas saistītas ar rakstu, pasākumu vai ziņām: vārds un e-pasta adrese.
  • Par Eurodesk Briselē vai valsts Eurodesk organizāciju tīkla darbiniekiem: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, valsts, kuras uzdevumā personai ir atļauts pārvaldīt saturu.
 • Eiropas Solidaritātes korpuss
  • Atsevišķām personām, kuras nolēmušas pievienoties korpusam, jāsniedz šāda pamatinformācija: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, likumīgās uzturēšanās valsts, valstspiederība, e-pasta adrese, vēlamā saziņas valoda, viņu interesējošie korpusa projektu veidi, iepriekšējās zināšanas un pieredze, norādot, ka tās atzīst korpusa uzdevumus un principus.
  • Pēc sākotnējās reģistrācijas procesa, pievienojušās korpusam, šīs personas var brīvprātīgi sniegt papildu informāciju par sevi: pasta adresi, tālruņa numurus, kopsavilkumu par nodarbinātību un izglītību, sīkākas ziņas par iepriekšējo brīvprātīgā darba pieredzi, valodu prasmi, pieejamību korpusa projektiem, motivāciju, lai brīvprātīgi piedalītos korpusa projektā, motivāciju strādāt korpusa projektā, vēlamās valstis, kurās veikt brīvprātīgo darbu vai strādāt, vēlamās profesijas, jebkuru papildu informāciju, ko lietotājs vēlas sniegt, vēlmi saņemt e-pastu, e-jaunumus, paziņojumus un citus ziņojumus no korpusa, vēlmi saņemt e-pastu, e-jaunumus, paziņojumus un citus ziņojumus no EURES (Eiropas darbavietu platforma).
  • Tās var arī augšupielādēt personas CV dokumenta veidā, ar nosacījumu, ka visa informācija, ko satur CV, tostarp kontaktinformācija un citi sensitīvi personas dati, būs pieejama to organizāciju pārstāvjiem, kurām atļauts vadīt korpusa projektus un kuras to var izmantot savā procedūrā, lai izvēlētos dalībniekus saviem projektiem.
  • Tās var publicēt arī lietotāja radītu saturu par savu pieredzi korpusā un komentēt citu dalībnieku ierakstus. Ierakstiem ir jāatbilst Eiropas Jaunatnes portāla izmantošanas noteikumiem.
  • Tās arī var augšupielādēt avatāru savam profilam un norādīt savu atrašanās vietu.
  • Eiropas Solidaritātes korpuss darbosies kā platforma, lai atvieglotu organizācijām un indivīdiem kontaktu dibināšanu, un EAC nevērtēs datu subjekta personiskos aspektus.
  • Pilnvarotiem pārstāvjiem no organizācijām, kurām atļauts vadīt korpusa projektus jānorāda vārds, uzvārds, lietotājvārds, e-pasta adrese, organizācija(-as), kuru(-as) šai personai ir tiesības administrēt, un jāpieņem korpusa uzdevumi un principi.
 • Brīvprātīgā darba datubāze
  • Par atsevišķām personām, kas saistītas ar EBD organizāciju vai brīvprātīgā darba projektu: vārds un e-pasta adrese.
  • Par brīvprātīgā darba organizāciju pārvaldītājiem: vārds, uzvārds, lietotājvārds, e-pasta adrese, organizācija(-as), kuru(-as) šai personai ir tiesības administrēt.
 • Interneta apspriešanas rīks
  • Par atsevišķām personām: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, dzīvesvietas valsts, dzimšanas datums, dzimums, organizācija, ko tās pārstāv (attiecīgā gadījumā).
  • Par pilnvarotajiem pārstāvjiem no organizācijām, kurām atļauts izmantot CTK, — vārds, uzvārds, e-pasta adrese, valsts, par kuru saņemtos datus attiecīgajai personai ir tiesības administrēt.

Ar kādiem tehniskajiem līdzekļiem apstrādājam jūsu datus

Datus vācam un apstrādājam, izmantojot Komisijas IT standartus un telesakaru infrastruktūru. Datus glabā centralizētā datubāzē, ko pārvalda Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts un kas atrodas Komisijas Datu centrā Luksemburgā.

Kam respondentu dati ir pieejami, un kam tos izpauž

 • Informācijas sniegšana
  • Attiecīgo personu kontaktinformācija, ko rakstiem, ziņām vai pasākumiem būs pievienojuši pilnvaroti EJP redaktori, piemēram, kāda pasākuma vai ziņu raksta kontaktpersona, būs redzama plašai sabiedrībai.
  • Šīm ziņām var piekļūt arī Eurodesk darbinieki Briselē un valstu Eurodesk organizāciju tīkla darbinieki.
  • Šī informācija ir pieejama arī EJP administratoriem.
 • Eiropas Solidaritātes korpuss
  • Ja korpusa projektu vadīšanai akreditēta organizācija savā korpusa vietnes lapās publicētajā profilā būs iekļāvusi savu pārstāvju personisko kontaktinformāciju, tā būs redzama plašai sabiedrībai.
  • Plaša sabiedrība var arī redzēt lietotāju radītu saturu un komentārus, kurus publicējuši un kopīgojuši korpusa dalībnieki par savu pieredzi korpusā. Tā var arī redzēt lietotāju avatāru un atrašanās vietu, ja tā ir norādīta.
  • Korpusa dalībnieki var skatīt un saglabāt savus personas datus, piesakoties savā Eiropas Solidaritātes korpusa kontā. Viņiem ir tiesības jebkurā laikā dzēst savu kontu. Korpusa dalībnieks ir atbildīgs par savu datu kvalitāti.
  • Korpusa dalībnieki var arī aplūkot, kopīgot, rediģēt un izdzēst ierakstus, kurus viņi nosūtījuši par savu pieredzi korpusā. Viņi var arī aplūkot un komentēt citu dalībnieku nosūtītus ierakstus un korpusa administratoriem ziņot par ierakstiem, kas, viņuprāt, neatbilst izmantošanas noteikumiem.
  • Korpusa dalībnieki var augšupielādēt, modificēt un izdzēst sava profila avatāru un savu atrašanās vietu.
  • Reģistrēto korpusa dalībnieku personas dati ir pieejami pilnvarotajiem pārstāvjiem no organizācijām, kurām ir atļauts vadīt korpusa projektus.
  • Reģistrēto korpusa dalībnieku personas dati ir pieejami arī korpusa administratoriem un dažādu ES programmu administratoriem, tostarp iestādēm, kas šīs programmas īsteno valsts līmenī (valsts aģentūrām). Ar to starpniecību pilnvarotās organizācijas piedāvā brīvprātīgo darbu saistībā ar Eiropas Solidaritātes korpusa projektiem.
  • Lietotāju radītais saturs un korpusa dalībnieku publicētie komentāri par viņu pieredzi korpusā ir pieejami arī korpusa administratoriem.
 • Brīvprātīgā darba datubāze
  • Ar EBD organizācijām un EBD brīvprātīgā darba projektiem saistīto personu kontaktinformācija ir redzama plašai sabiedrībai.
  • Pilnvarotie EBD organizācijas pārstāvji var piekļūt to personu kontaktinformācijai, kas saistītas ar konkrēto organizāciju un tās projektiem.
 • Interneta apspriešanas rīks (CTK)
  • CTK lietotāju e-pasta adreses, vispārīgie demogrāfiskie dati un aktivitāte interneta platformā ir redzami apspriešanu vadīšanā apmācītiem pilnvarotajiem pārstāvjiem no organizācijām, kurām atļauts vadīt apspriešanas, izmantojot CTK.
  • Šie dati ir pieejama arī EJP administratoriem.

Turklāt visiem personas datiem var piekļūt:

 • Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta to struktūrvienību personāls, kuras atbild par pakalpojumu sniegšanu, izmantojot Eiropas Jaunatnes portālu,
 • Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta Informātikas (IT) nodaļas personāls,
 • citu kompetento Eiropas Komisijas dienestu personāls, kurš arī atbild par pakalpojumu sniegšanu, izmantojot Eiropas Jaunatnes portālu.

Ja nepieciešams, tos var izpaust:

 • Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta Iekšējās revīzijas kapacitātes nodaļas personālam,
 • Iekšējās revīzijas dienesta personālam,
 • Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai personālam.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu datus

Rakstos, ziņās un pasākumu aprakstos norādītās e-pasta adreses izdzēsīs līdz ar pārējo attiecīgā ieraksta saturu divu gadu laikā pēc ieraksta izņemšanas no portāla.

Personas datus, kas atrodas Eiropas Jaunatnes portāla lietotāju kontos, kuri izveidoti redaktoriem un autoriem, izdzēsīs, kad būs pagājuši divi gadi, kopš lietotāji ar šiem kontiem pēdējo reizi pieteikušies Eiropas Jaunatnes portālā.

Personas datus, kas atrodas Eiropas Solidaritātes korpusa lietotāju kontos, izdzēsīs, kad būs pagājis gads pēc tam, kad attiecīgais lietotājs sasniedzis vecumu, līdz kuram drīkst piedalīties korpusā, ja vien lietotājs nebūs piekritis piedalīties kādā bijušo dalībnieku programmā, kura darbosies tajā laikā.

Interneta apspriešanās paustais viedoklis tiks anonimizēts (proti, likvidēs saikni starp lietotāju un viņa pausto viedokli vai balsojumu) divu gadu laikā pēc visa apspriešanas un ziņojumu sagatavošanas vai atsauksmju sniegšanas procesa beigām.

Kā varat piekļūt saviem personas datiem, pārbaudīt to pareizību un vajadzības gadījumā tos labot

Jums ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kurus glabājam, un vajadzības gadījumā lūgt, lai tos labotu. Šim nolūkam jāsazinās ar Eiropas Jaunatnes portāla datu pārzini:

Jaunatnes politikas nodaļas vadītājs, Rue Joseph II 70, B-1049 Briselē, e-pasts: EAC-EYP@@ec.europa.eu

Kādi drošības pasākumi tiek veikti, lai novērstu jūsu informācijas ļaunprātīgu izmantošanu vai neatļautu piekļuvi tai

Datus saglabā Komisija, un tos aizsargā vairāki aizsardzības pasākumi, kurus Komisija ieviesusi, lai aizsargātu savu elektronisko resursu integritāti un konfidencialitāti.

Eiropas Solidaritātes korpuss

Pieņemot šo īpašo paziņojumu par konfidencialitāti, organizācija, kam atļauts vadīt korpusa projektus, piekrīt izmantot Eiropas Solidaritātes korpusa IT sistēmu tikai, lai meklētu korpusa dalībniekus projektiem, kā arī sazinātos ar korpusa dalībniekiem un piedāvātu piedalīties projektā. Tie var būt pašas organizācijas vai citas organizācijas projekti, kuru oficiāli pārstāv pilnvarotā organizācija.

Proti, pilnvarotā iestāde apņemas pieņemt tehniskus un operatīvus drošības pasākumus, kas attiecas uz risku, kas saistīts ar tajā notiekošo dalībnieku personas datu apstrādi, lai:

 • nepieļautu, ka datorsistēmām, ar ko apstrādā personas datus, piekļūst personas bez attiecīgām pilnvarām, jo īpaši
  • nepieļaujot neatļautu nolasīšanu, kopēšanu, mainīšanu vai izņemšanu no datu glabāšanas līdzekļiem,
  • nepieļaujot datu ievadīšanu bez attiecīgas atļaujas, kā arī glabāšanā esošo personas datu izpaušanu, mainīšanu vai izdzēšanu bez attiecīgas atļaujas,
  • nepieļaujot, ka personas bez attiecīgām pilnvarām lieto datu apstrādes sistēmas, izmantojot datu pārsūtīšanas aprīkojumu;
 • nodrošinātu, ka datu apstrādes sistēmas pilnvarotie lietotāji var piekļūt tikai tiem personas datiem, uz kuriem attiecas viņu piekļuves tiesības;
 • reģistrētu, kuri personas dati ir nosūtīti, kad un kam;
 • nodrošinātu, ka personas datus apstrādā saskaņā ar datu aizsardzības noteikumiem, kas paredzēti valsts tiesību aktos;
 • nodrošinātu, ka personas datu nodošanas laikā un datu glabāšanas līdzekļu transportēšanas laikā datus bez atļaujas nevar nolasīt, kopēt vai izdzēst;
 • izveidotu tādu organizatorisko struktūru, kas atbilst datu aizsardzības prasībām.

 Ar ko sazināties, ja jums ir jautājumi vai sūdzības par personas datu aizsardzību

Tādos gadījumos jāsazinās ar Eiropas Jaunatnes portāla datu pārzini: Jaunatnes politikas nodaļas vadītājs, Rue Joseph II 70, B-1049 Briselē, e-pasts: EAC-EYP@ec.europa.eu.

Ja jums ir vēl citi jautājumi vai sūdzības, varat sazināties ar

Iespējas sūdzēties

Domstarpību gadījumā sūdzības var adresēt Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam (EDAU) http://www.edps.europa.eu

Kur var atrast sīkāku informāciju

Komisijas datu aizsardzības inspektors publicē visu personas datu apstrādes darbību sarakstu. Tam var piekļūt, sekojot šai saitei: http://ec.europa.eu/dpo-register

Šī konkrētā apstrāde ir paziņota datu aizsardzības speciālistam ar šādu atsauci: 3693.