Euroopan nuorisoportaali
Tietoa nuorille eurooppalaisille

Sivuston tietoja

Tietosuojaperiaatteet – Euroopan nuorisoportaali

Nämä tietosuojaperiaatteet koskevat Euroopan nuorisoportaalia ja siihen liittyviä verkkopalveluja, kuten verkkosivuja ja mobiilisovelluksia. Koska portaalissa käsitellään henkilötietoja, niiden julkaisuun ja käsittelyyn sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (18.12.2000). Tietosuojaperiaatteissa selitetään, miten portaalissa käsitellään henkilötietoja ja miten nämä tiedot suojataan.

Miksi tietoja kerätään?

Euroopan nuorisoportaalissa on neljä osiota, joiden yhteydessä kerätään ja käsitellään henkilötietoja:

 • Tiedotusosio: EU:n nuorisostrategiaan liittyvät artikkelit, tapahtumat ja uutiset.
 • Euroopan solidaarisuusjoukot:  Nuorisoportaalin kautta nuoret voivat rekisteröityä solidaarisuusjoukkoihin, ilmoittaa, minkä tyyppisiin hankkeisiin he ovat valmiita osallistumaan, ja osallistua koulutukseen, joka valmentaa palvelujaksoon solidaarisuusjoukoissa. Lisäksi he voivat julkaista ja jakaa kuvia ja viestejä kokemuksistaan solidaarisuusjoukoissa, kommentoida toisten julkaisuja, ladata profiiliinsa avatarin ja määritellä sijaintinsa. Valtuutetut organisaatiot voivat myös hakea portaalin kautta tietokannasta vapaaehtois-/työntekijäehdokkaita hankkeisiinsa, ottaa heihin yhteyttä (jos he ovat antaneet suostumuksensa yhteydenottoihin) ja tarjota valitsemilleen ehdokkaille palvelujaksoa. Ehdokkaat voivat hyväksyä tai hylätä tarjouksen. 
 • Vapaaehtoistyön tietokanta: Tietokannan avulla Erasmus+ -ohjelmaan kuuluvan eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun (EVS) hankkeiden akkreditoidut järjestäjäorganisaatiot voivat tiedottaa uusista hankkeista vapaaehtoistyötä etsiville nuorille. Tietokannassa on myös EVS-hankkeiden akkreditoitujen järjestäjäorganisaatioiden luettelo.
 • Verkkokuulemisfoorumi: EU:n nuorisostrategian yhtenä tavoitteena on kannustaa nuoria osallistumaan demokratian toteuttamiseen. Euroopan nuorisoportaalin verkkofoorumissa nuoret voivat kertoa mielipiteensä eri aiheista.

Osa toiminnoista edellyttää käyttäjän rekisteröitymistä ja todentamista. Tässä yhteydessä nuorisoportaalissa voidaan käyttää Euroopan komission identiteetinhallintajärjestelmää (IMS) EU Login -järjestelmän kautta. EU Login -järjestelmään sovelletaan erillisiä tietosuojaperiaatteita.

Tietoja kerätään seuraavia tarkoituksia varten:

 • Tiedotus
  • yhteystiedot yleisölle (esim. artikkeleihin, tapahtumiin tai uutisiin liittyvien henkilöiden nimet ja/tai sähköpostiosoitteet)
  • valtuutettujen käyttäjien rekisteröityminen portaaliin sisällön laatimista tai teknistä tukea varten
 • Euroopan solidaarisuusjoukot
  • rekisteröityminen solidaarisuusjoukkoihin, jolloin nuoret antavat tietyt henkilö- ja yhteystiedot sekä voivat halutessaan ilmoittaa tarkemmat yhteystietonsa ja hanketyypit, joista he ovat kiinnostuneita, sekä kertoa, millaista kokemusta ja osaamista heillä on lisäämällä yhteenvedon koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja aiemmasta vapaaehtoistyöstään
  • solidaarisuusjoukkoja koskevien sähköpostiviestien, uutiskirjeiden ja muiden ilmoitusten lähettäminen osallistujille, jotka voivat määritellä, mitä viestejä heille saa lähettää, sekä palautteen kerääminen osallistujilta kyselyillä ja muilla menetelmillä
  • osallistujien koulutus
  • osallistujien palaute palveluista ja menettelyistä
  • osallistujayhteisön sisäinen viestintä, jonka avulla käyttäjä voi esimerkiksi julkaista omaa solidaarisuusjoukkoihin liittyvää sisältöä tai kommentoida muiden osallistujien julkaisuja. Sisäisen viestinnän kautta käyttäjä voi myös ladata profiiliinsa avatarin, määritellä sijaintinsa ja tarvittaessa myös raportoida hallintohenkilöstölle arveluttavista julkaisuista. Julkaisujen on noudatettava Euroopan nuorisoportaalin käyttöehtoja, jotka ovat saatavilla verkossa. käyttäjät voivat myös ladata profiiliinsa avatarin ja määritellä sijaintinsa.
  • solidaarisuusjoukkojen hankkeiden valtuutettujen järjestäjäorganisaatioiden edustajien suorittama organisaation profiilin ylläpito (mm. organisaatioihin ja solidaarisuusjoukkojen hankkeisiin liittyvien henkilöiden nimet ja/tai sähköpostiosoitteet)
  • valtuutettujen organisaatioiden ja solidaarisuusjoukkojen hankkeiden yhteystietojen antaminen yleisölle
  • solidaarisuusjoukkojen hankkeiden valtuutettujen järjestäjäorganisaatioiden valtuutettujen edustajien suorittama hankkeisiinsa sopivien vapaaehtois-/työntekijäehdokkaiden haku osallistujatietokannasta hankkeen ominaispiirteiden ja osallistujien kirjaamien henkilötietojen ja mieltymysten perusteella
  • kyseisten valtuutettujen edustajien yhteydenpito organisaationsa valitsemiin osallistujiin, jos nämä ovat antaneet suostumuksensa yhteydenottoihin
  • kyseisten valtuutettujen edustajien tekemät palvelujaksoja koskevat tarjoukset solidaarisuusjoukkojen osallistujille ja tarjousten hallinnointi
  • solidaarisuusjoukkojen hallintohenkilöstön suorittama osallistujatietokannan hallinnointi ja osallistujien avustaminen
  • solidaarisuusjoukkojen hallintohenkilöstön suorittama hankehallinnointi, osallistujien/hankkeiden haun hallinnointi ja valtuutettujen organisaatioiden valtuutettujen edustajien avustaminen
  • solidaarisuusjoukkojen hallintohenkilöstön ja muiden luotettujen tahojen lähettämät solidaarisuusjoukkoja ja niihin liittyviä toimia koskevat ilmoitukset osallistujille ja organisaatioiden valtuutetuille edustajille
  • solidaarisuusjoukkojen hallintohenkilöstön suorittama rekisteröityjen osallistujien tietojen ja palautteen analysointi
  • solidaarisuusjoukkojen hallintohenkilöstön suorittama osallistujien omien tai heidän raportoimiensa julkaisujen ja kommenttien valvonta sekä tarvittavat toimet siinä tapauksessa, että julkaisut tai kommentit eivät ole Euroopan nuorisoportaalin käyttöehtojen mukaisia
 • Vapaaehtoistyön tietokanta
  • yhteystiedot yleisölle (EVS-organisaatioihin ja -hankkeisiin liittyvien henkilöiden nimet ja/tai sähköpostiosoitteet)
  • akkreditoitujen EVS-organisaatioiden suorittama oman organisaation julkaistujen yhteystietojen hallinnointi
  • akkreditoitujen EVS-organisaatioiden suorittama vapaaehtoishankkeista tiedottaminen hankkeisiin mahdollisesti osallistuville vapaaehtoisille, ja nuorten yhteydenotot kyseisiin organisaatioihin
  • nuorisoportaalin ylläpitäjien tarvittaessa tarjoama tekninen tuki organisaatioille
  • Verkkokuulemisfoorumi
   • kuulemisten tuloksista ilmoittaminen sähköpostitse vastaajille
   • foorumilla vierailevien seuranta ja tilastoanalyysit
   • nuorisoportaalin ylläpitäjien tarvittaessa tarjoama tekninen tuki kuulemisia hallinnoiville organisaatioille

   Euroopan komissio ja teknisestä toteutuksesta vastaavat organisaatiot eivät käytä kerättyjä henkilötietoja muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin.

  Mitä henkilötietoja kerätään?

  • Tiedotus
   • artikkeleihin, tapahtumiin tai uutisiin liittyvät henkilöt: nimi, sähköpostiosoite
   • Eurodesk-verkoston henkilöstö: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, maa, jota koskevaan sisältöön ao. henkilöllä on hallinnointioikeudet
  • Euroopan solidaarisuusjoukot
   • solidaarisuusjoukkoihin rekisteröityvät henkilöt – pakolliset tiedot: etunimi, sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, virallinen asuinmaa, kansalaisuus, sähköpostiosoite, ensisijainen yhteydenottokieli, kiinnostuksen kohteena olevat hanketyypit, aiempi kokemus ja osaaminen sekä solidaarisuusjoukkojen toiminta-ajatuksen ja periaatteiden hyväksyntä
   • solidaarisuusjoukkoihin rekisteröityvät henkilöt – vapaaehtoiset lisätiedot: postiosoite, puhelinnumerot, yhteenveto koulutuksesta, työkokemuksesta ja vapaaehtoistyöstä, kielitaito, käytettävyysajankohdat, motivaatio solidaarisuusjoukkojen hankkeisiin osallistumiseen vapaaehtoistyöntekijänä/työntekijänä, ensisijaiset kohdemaat, ensisijaiset tehtävät, mahdolliset lisätiedot, halukkuus vastaanottaa sähköpostiviestejä, uutiskirjeitä, ilmoituksia tai muita viestejä solidaarisuusjoukoilta sekä halukkuus vastaanottaa sähköpostiviestejä, uutiskirjeitä, ilmoituksia tai muita viestejä EURES-portaalista (eurooppalainen työnvälitysportaali)
   • he voivat myös lisätä asiakirjan, jossa on heidän ansioluettelonsa, sillä edellytyksellä, että kaikki ansioluetteloon sisältyvät tiedot, muun muassa yhteystiedot ja arkaluonteiset henkilötiedot, voidaan antaa solidaarisuusjoukkojen hankkeiden valtuutettujen järjestäjäorganisaatioiden edustajien käyttöön heidän valitessaan osallistujia hankkeisiinsa
   • he voivat myös julkaista omaa solidaarisuusjoukkoihin liittyvää sisältöään ja kommentoida muiden osallistujien julkaisuja. Julkaisujen on noudatettava Euroopan nuorisoportaalin käyttöehtoja.
   • käyttäjät voivat myös ladata profiiliinsa avatarin ja määritellä sijaintinsa.
   • Euroopan solidaarisuusjoukkojen on määrä auttaa organisaatioita ja yksityishenkilöitä löytämään toisensa, eikä Euroopan komission koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosasto arvioi rekisteröityjen henkilökohtaisia ominaisuuksia millään tavoin
   • solidaarisuusjoukkojen hankkeiden valtuutettujen järjestäjäorganisaatioiden valtuutetut edustajat: etunimi, sukunimi, käyttäjätunnus, sähköpostiosoite, organisaatio(t), solidaarisuusjoukkojen toiminta-ajatuksen ja periaatteiden hyväksyntä
  • Vapaaehtoistyön tietokanta
   • EVS-organisaatioon tai -hankkeeseen liittyvät henkilöt: nimi, sähköpostiosoite
   • vapaaehtoisorganisaatioiden vastuuhenkilöt: etunimi, sukunimi, käyttäjätunnus, sähköpostiosoite ja organisaatio
  • Verkkokuulemisfoorumi
   • yksityishenkilöt: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, asuinmaa, syntymäaika, sukupuoli ja mahdollisesti organisaatio, jota henkilö edustaa
   • verkkokuulemisfoorumin auktorisoitujen käyttäjäorganisaatioiden valtuutetut edustajat: etunimi, sukunimi, käyttäjätunnus, sähköpostiosoite ja organisaatio

  Millä teknisillä välineillä henkilötietoja kerätään ja käsitellään?

  Tietojen keräämisessä ja käsittelyssä käytetään Euroopan komission IT-standardeja ja televiestintälaitteistoa. Tiedot tallennetaan Luxemburgissa sijaitsevaan komission tietotekniikkakeskuksen tietokantaan, jota hallinnoi komission koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosasto.

  Kenellä on oikeus tutustua kerättyihin tietoihin ja kenelle niitä luovutetaan?

  • Tiedotus
   • Henkilöiden, joilla on lupa toimittaa nuorisoportaaliin artikkeleita, tapahtumatietoja tai uutisia (esim. tapahtuman yhteyshenkilö), yhteystiedot ovat julkisesti nähtävillä.
   • Yhteystiedot ovat myös Eurodesk-verkoston henkilöstön saatavilla Brysselissä ja verkostoon kuuluvissa maissa.
   • Yhteystiedot ovat myös nuorisoportaalin ylläpitäjien saatavilla.
  • Euroopan solidaarisuusjoukot
   • Solidaarisuusjoukkojen hankkeiden valtuutettujen järjestäjäorganisaatioiden edustajien yhteystiedot ovat julkisesti nähtävillä, jos organisaatio itse lisää nämä tiedot solidaarisuusjoukkojen sivustolla julkaistavaan profiiliinsa.
   • Solidaarisuusjoukkoihin osallistuvien julkaisema sisältö, kommentit, avatar ja sijainti näkyvät myös julkisesti.
   • Solidaarisuusjoukkojen osallistuja voi tarkistaa omat henkilötietonsa ja päivittää niitä kirjautumalla omalle tililleen Euroopan solidaarisuusjoukkojen sivustolla. Hänellä on oikeus poistaa tilinsä milloin tahansa. Osallistuja on itse vastuussa tietojensa oikeellisuudesta.
   • Osallistujat voivat myös katsella, jakaa, muokata ja poistaa julkaisemaansa solidaarisuusjoukkoihin liittyvää sisältöä. He voivat myös katsella ja kommentoida muiden osallistujien julkaisuja ja raportoida solidaarisuusjoukkojen hallintohenkilöstölle julkaisuista, jotka saattavat olla käyttöehtojen vastaisia.
   • Lisäksi he voivat halutessaan ladata, muokata tai poistaa profiilinsa, avatarinsa tai sijaintinsa.
   • Solidaarisuusjoukkoihin rekisteröityneiden osallistujien henkilötiedot ovat hankkeiden valtuutettujen järjestäjäorganisaatioiden valtuutettujen edustajien saatavilla.
   • Solidaarisuusjoukkoihin rekisteröityneiden osallistujien henkilötietoja pääsevät tarkastelemaan joukkojen hallintohenkilöstö ja niiden EU-ohjelmien hallintohenkilöstö, joiden kautta valtuutetut organisaatiot tarjoavat solidaarisuusjoukkojen palvelujaksoja, mukaan lukien ohjelmia kansallisella tasolla toteuttavien toimistojen hallintohenkilöstö.
   • Osallistujien julkaisema sisältö ja kommentit ovat myös hallintohenkilöstön saatavilla.
  • Vapaaehtoistyön tietokanta
   • EVS-organisaatioihin ja -hankkeisiin liittyvien henkilöiden yhteystiedot ovat julkisesti nähtävillä.
   • EVS-organisaatioon ja sen hankkeisiin liittyvien henkilöiden yhteystiedot ovat kyseisen EVS-organisaation valtuutettujen edustajien saatavilla.
  • Verkkokuulemisfoorumi
   • Foorumin käyttäjien sähköpostiosoitteet, demografiset perustiedot ja heidän osallistumistaan koskevat tiedot ovat kuulemisia järjestävien organisaatioiden kuulemishallinnointiin koulutettujen edustajien nähtävillä.
   • Nämä tiedot ovat myös nuorisoportaalin ylläpitäjien saatavilla.

  Lisäksi seuraavat toimijat näkevät kaikki henkilötiedot:

  • nuorisoportaalin palvelujen toteuttamisesta vastaavien yksiköiden henkilöstö komission koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosastossa
  • koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosaston tietotekniikan yksikön henkilöstö
  • nuorisoportaalin palvelujen toteuttamiseen osallistuvien muiden komission yksiköiden henkilöstö.

  Henkilötietoja saatetaan tarvittaessa paljastaa seuraaville:

  • koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosaston sisäisen tarkastuksen yksikön henkilöstö
  • komission sisäisen tarkastuksen (IAS) henkilöstö
  • Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) henkilöstö.

  Miten kauan tietoja säilytetään?

  Artikkeleihin, uutisiin ja tapahtumatietoihin liittyvät sähköpostiosoitteet poistetaan yhdessä alkuperäisen sisällön kanssa 2 vuoden kuluttua siitä, kun sisältö on poistettu sivustolta.

  Nuorisoportaalin sisältöä laativien käyttäjätileillä olevat henkilötiedot poistetaan 2 vuoden kuluttua viimeisestä sisäänkirjautumisesta.

  Solidaarisuusjoukkojen käyttäjätileillä olevat henkilötiedot poistetaan 1 vuoden kuluttua siitä, kun käyttäjä saavuttaa joukkojen osallistujien yläikärajan, ellei kyseisen käyttäjän ole määrä osallistua mahdolliseen alumnitoimintaan.

  Verkkokuulemisten osallistujatiedot ja ehdotuksia koskevat tiedot muutetaan tunnistamattomiksi (eli käyttäjän ja ehdotusten / annettujen äänien välinen yhteys poistetaan) 2 vuoden kuluttua kunkin kuulemisen päättymisen jälkeen.

  Miten voi tarkastaa omat henkilötiedot ja tarvittaessa korjata niitä?

  Sinulla on oikeus tarkastaa rekisterinpitäjän säilyttämät henkilötietosi ja tarvittaessa korjata niitä. Ota yhteyttä Euroopan nuorisoportaalin rekisterinpitäjään (Nuorisopolitiikka-yksikön päällikkö). Yhteystiedot:

  Head of Unit, "Youth policy", Rue Joseph II 70, B-1049, Brussels, Belgium. Sähköpostiosoite: EAC-EYP@ec.europa.eu

  Miten tietojen väärinkäyttö estetään?

  Tiedot on suojattu komission toteuttamilla turvatoimilla, joilla torjutaan komission sähköisen omaisuuden koskemattomuuteen ja luottamuksellisuuteen kohdistuvia tietoturvauhkia.

  Euroopan solidaarisuusjoukot

  Hyväksymällä nämä tietosuojaperiaatteet solidaarisuusjoukkojen hankkeiden valtuutettu järjestäjäorganisaatio lupaa käyttää Euroopan solidaarisuusjoukkojen tietojärjestelmiä vain hakiessaan osallistujia solidaarisuusjoukkojen hankkeisiin, ottaessaan yhteyttä osallistujiin ja tarjotessaan heille palvelusjaksoja. Hankkeet voivat olla organisaation omia, tai ne voivat olla jonkin sellaisen organisaation hankkeita, jota valtuutettu organisaatio virallisesti edustaa.

  Valtuutettu organisaatio sitoutuu toteuttamaan asianmukaisia teknisiä ja operatiivisia turvatoimia, joilla suojataan osallistujien henkilötiedot käsittelyn aikana, sekä

  • estämään asiattomien henkilöiden pääsyn henkilötietoja käsitteleviin tietojärjestelmiin ja etenkin
   • estämään tallennusvälineiden luvattoman lukemisen, kopioimisen, muuttamisen tai siirtämisen
   • estämään tietojen luvattoman tallentamisen sekä tallennettujen henkilötietojen luvattoman luovuttamisen, muuttamisen tai poistamisen
   • estämään asiattomia henkilöitä käyttämästä tietojenkäsittelyjärjestelmiä tiedonsiirtokeinojen avulla
  • varmistamaan, että henkilöillä, joilla on oikeus käyttää tietojenkäsittelyjärjestelmää, on pääsy vain niihin henkilötietoihin, joihin heillä on käyttöoikeus
  • tallentamaan tiedot siitä, mitkä henkilötiedot on ilmoitettu, milloin ja mille taholle
  • varmistamaan, että henkilötietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön tietosuojasäännösten mukaisesti
  • varmistamaan, ettei tietoja voida henkilötietojen välittämisen ja tallennusvälineiden kuljetuksen aikana lukea, kopioida tai poistaa ilman lupaa
  • suunnittelemaan organisaatiorakenteensa siten, että se vastaa tietosuojavaatimuksia.

  Kenelle voi esittää tietoturvaan liittyviä kysymyksiä tai tehdä valituksen?

  Ota yhteyttä Euroopan nuorisoportaalin rekisterinpitäjään (Nuorisopolitiikka-yksikön päällikkö). Yhteystiedot: Head of Unit, "Youth policy", Rue Joseph II 70, B-1049, Brussels, Belgium. Sähköpostiosoite: EAC-EYP@ec.europa.eu

  Tiedusteluja ja valituksia voi osoittaa myös seuraaville tahoille:

  Kantelut tietosuojavaltuutetulle

  Kiistatilanteissa voi tehdä kantelun Euroopan tietosuojavaltuutetulle, ks. http://www.edps.europa.eu

  Mistä saa lisätietoja?

  Komission tietosuojavastaava pitää julkista rekisteriä kaikista toimista, joissa käsitellään henkilötietoja. Linkki rekisteriin: http://ec.europa.eu/dpo-register

  Tässä asiakirjassa kuvatut toimet on rekisteröity viitteellä 3693.