Den Europæiske Ungdomsportal
Information og muligheder for unge i hele Europa.

Databeskyttelse

Særlig databeskyttelseserklæring – Den Europæiske Ungdomsportal

Denne erklæring omhandler Den Europæiske Ungdomsportal og dertil knyttede onlinetjenester som f.eks. websites og mobilapps. Da portalen indeholder enkeltpersoners personoplysninger, er offentliggørelse og behandling af data på portalen omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000. Denne databeskyttelseserklæring forklarer, hvordan portalen bruger personoplysninger, og hvordan disse data beskyttes.

Hvad er formålet med dataindsamling?

Der er fire vigtige aspekter af Den Europæiske Ungdomsportal, som involverer indsamling og behandling af personoplysninger. Disse er:

 • Information – udarbejdelse og vedligeholdelse af artikler, arrangementer og nyheder i tilknytning til EU-strategien for unge.
 • Det europæiske solidaritetskorps – Ungdomsportalen giver unge mulighed for at melde sig ind i korpset, angive, hvilken type projekter de foretrækker at deltage i, og tage kurser for at forberede sig til deltagelse i projektet. De kan også opslå og dele brugergenereret indhold om deres oplevelser med solidaritetskorpset, f.eks. billeder og tekst, kommentere andres opslag, uploade en avatar for deres profil og manuelt angive deres fysiske placering. Ungdomsportalen giver også godkendte organisationer mulighed for at søge i databasen over deltagere af korpset for at finde potentielle frivillige/arbejdstagere til deres projekter, kontakte potentielle deltagere (hvis deltageren accepterer at blive kontaktet af organisationen) og tilbyde udvalgte deltagere et projekt, som de kan acceptere eller afslå. 
 • Databasen over frivilligt arbejde gør det muligt for organisationer, der er godkendt til at gennemføre projekter under Den Europæiske Volontørtjeneste (EVS), som indgår i programmet Erasmus+, at gøre potentielle volontører opmærksomme på deres nye projekter ved at logge sig på og indrykke/opdatere små annoncer om projekterne. Databasen omfatter desuden en liste over alle organisationer, som er godkendt til at gennemføre EVS-projekter.
 • Værkstøjskassen for onlinehøringer – eftersom det indgår i EU-strategien for unge at inddrage flere unge i det demokratiske liv, har portalen en platform, hvor unge kan give deres mening til kende om forskellige emner.

Brugerne kan blive bedt om at logge ind og autentificere sig inden de kan bruge disse funktioner. Til det formål kan Ungdomsportalen bruge Europa-Kommissionens identitetsstyringssystem, EU Login. Det system har sin egen databeskyttelseserklæring.

Dataindsamlingen skal bruges til:

 • Information
  • At give offentligheden kontaktoplysninger (i form af navne og/eller e-mailadresser på personer, som har tilknytning til artikler, begivenheder eller nyheder).
  • At give autoriserede brugere mulighed for at blive registreret på Ungdomsportalen som forfatter/redaktør og yde teknisk bistand, når det er nødvendigt.
 • Det europæiske solidaritetskorps
  • At give unge mulighed for at melde sig ind i korpset ved at give deres generelle personoplysninger og kontaktoplysninger. Derudover at give deltagere i korpset mulighed for at angive yderligere kontaktoplysninger, deres præferencer med hensyn til, hvilke typer projekter de er interesserede i, og hvad de kan bidrage til projekterne med af færdigheder og viden, et resumé over deres uddannelse og beskæftigelse og tidligere erfaring med frivilligt arbejde.
  • At give deltagerne mulighed for at modtage e-mails, nyhedsbreve og andre meddelelser fra korpset samt bidrage til undersøgelser og andre former for indsamling af feedback fra deltagerne. Deltagerne kan angive, hvilke former for meddelelser, de ønsker at modtage.
  • At give korpset mulighed for at tilbyde kurser til deltagerne.
  • At give deltagerne mulighed for at give feedback om tjenester og processer.
  • At give deltagerne mulighed for at kommunikere med hinanden gennem korpsets fællesskabsbyggende funktioner. De kan bl.a. opslå egne indlæg om deres oplevelser med solidaritetskorpset og se og kommentere de andre deltageres opslag. De kan også indberette opslag, de anser for problematiske, til korpsets administratorer. Disse opslag skal overholde Den Europæiske Ungdomsportals vilkår for brug, som findes online. Endelig kan de uploade en avatar for deres profil og angive deres fysiske placering.
  • At give godkendte repræsentanter for organisationer med tilladelse til at gennemføre projekter med korpset mulighed for at opdatere deres organisationers profiler, herunder adgang til navne og/eller e-mailadresser på personer, der er tilknyttet organisationerne og deres solidaritetskorpsprojekter.
  • At give offentligheden disse kontaktoplysninger.
  • At give godkendte repræsentanter for organisationer med tilladelse til at gennemføre projekter med korpset mulighed for at søge i databasen over deltagere af korpset og benytte de personoplysninger og præferencer, som medlemmerne har oplyst, til at finde potentielle frivillige/arbejdstagere til solidaritetskorpsprojekter.
  • At give disse godkendte repræsentanter mulighed for at komme i kontakt med udvalgte deltagere, hvis deltagerne accepterer at blive kontaktet af organisationen.
  • At give disse godkendte repræsentanter mulighed for at tilbyde korpsets deltagere konkrete projekter og forvalte de tilbud, der er givet.
  • At give korpsets administratorer mulighed for at administrere databasen over deltagere i korpset og hjælpe deltagerne.
  • At give korpsets administratorer mulighed for at administrere korpsets projekter og processer for søgning/matchning samt hjælpe godkendte repræsentanter for organisationer med tilladelse til at gennemføre projekter med korpset.
  • At give korpsets administratorer og betroede tredjeparter mulighed for at sende information og meddelelser om korpset og relaterede aktiviteter til korpsets deltagere og godkendte repræsentanter for forskellige organisationer.
  • At give korpsets administratorer mulighed for at analysere data om de registrerede deltagere og feedback fra deltagerne.
  • At give korpsets administratorer mulighed for at gennemse opslag og kommentarer, der er indsendt eller indberettet af deltagerne, og tage de fornødne skridt, hvis de ikke overholder vilkårene for brug af Den Europæiske Ungdomsportal.
 • Volontørdatabasen
  • At give offentligheden kontaktoplysninger (i form af navne og/eller e-mailadresser på personer, som har tilknytning til EVS-organisationer og deres projekter for frivillige).
  • At give EVS-godkendte organisationer mulighed for at forvalte organisationernes kontaktoplysninger.
  • At give EVS-godkendte organisationer mulighed for at gøre potentielle frivillige opmærksomme på deres EVS-projekter og gøre det muligt for unge at tage kontakt med disse organisationer.
  • At give Ungdomsportalens administratorer mulighed for at yde teknisk bistand, når det er nødvendigt.
 • Værkstøjskassen for onlinehøringer
  • At give brugere mulighed for at modtage opdateringer pr. e-mail om de høringer, de har deltaget i.
  • At muliggøre overvågning og statistisk analyse af brugerne af platformen.
  • At give Ungdomsportalens administratorer mulighed for at yde teknisk bistand, når det er nødvendigt, til de organisationer, der står for høringerne.

 Kommissionen og de ansvarlige organisationer vil ikke bruge de indsamlede data til andre formål end dem, der er beskrevet ovenfor.

Hvilke personoplysninger indsamler vi på Den Europæiske Ungdomsportal?

 • Information
  • Individuelle medlemmer af offentligheden, der er knyttet til en artikel, begivenhed eller nyhed: navn og e-mailadresse.
  • Personale fra Eurodesk Brussels Link eller netværket af nationale Eurodesk-organisationer: fornavn, efternavn, e-mailadresse og land, som den pågældende har tilladelse til at forvalte indhold for.
 • Det europæiske solidaritetskorps
  • Individuelle medlemmer af offentligheden, som vælger at melde sig ind i korpset, skal angive følgende oplysninger: fornavn, efternavn, fødselsdato, køn, lovligt opholdsland, nationalitet, e-mailadresse, foretrukket kontaktsprog, typer projekter, vedkommende har interesse i, forudgående viden og erfaring, og angive, at de accepterer korpsets formålserklæring og principper.
  • Efter indmeldelse kan deltagerne også frivilligt angive information om dem selv: postadresse, telefonnumre, resumé over deres uddannelse og beskæftigelse, tidligere erfaring med frivilligt arbejde, sprogfærdigheder, rådighed for projekter med korpset, motivation for deltagelse som frivillig i projekter med korpset, motivation for at arbejde på projekter med korpset, ønskede lande at være frivillig/ arbejdstager i, ønskede arbejdsområder, eventuelle yderligere oplysninger, som brugeren ønsker at give, villighed til at modtage e-mails, nyhedsbreve, meddelelser og andre former for kommunikation fra korpset og villighed til at modtage e-mails, nyhedsbreve, meddelelser og andre former for kommunikation fra EURES (den europæiske jobplatform).
  • De kan også uploade et CV i form af et dokument, men de skal være vidende om, at al information i CV’et, herunder kontaktoplysninger og følsomme oplysninger, er tilgængelige for repræsentanterne for organisationer, der er godkendt til at drive projekter med korpset, og at repræsentanterne kan bruge informationerne som led i proceduren til at udvælge deltagere til deres projekter.
  • De kan også opslå egne indlæg om deres oplevelser med solidaritetskorpset og kommentere de andre deltageres opslag. Disse opslag skal overholde Den Europæiske Ungdomsportals vilkår for brug.
  • De kan desuden uploade en avatar for deres profil og angive deres fysiske placering.
  • Det europæiske solidaritetskorps fungerer som en platform, hvor organisationer og enkeltpersoner kan finde hinanden, og Generaldirektoratet for Uddannelse, Unge, Idræt og Kultur foretager ingen vurdering af de registreredes personlige forhold.
  • Godkendte repræsentanter for organisationer med tilladelse til at gennemføre projekter med solidaritetskorpset skal angive følgende: fornavn, efternavn, brugernavn, e-mailadresse og organisation(er), som de er bemyndiget til at forvalte samt accept af korpsets formålserklæring og principper.
 • Volontørdatabasen
  • Individuelle medlemmer af offentligheden, der er knyttet til en EVS-organisation eller et projekt for frivillige: navn og e-mailadresse.
  • Ledere af volontørorganisationer: fornavn, efternavn, brugernavn, e-mailadresse og organisation(er), som vedkommende forvalter.
 • Værkstøjskassen for onlinehøringer
  • Individuelle medlemmer af offentligheden: fornavn, efternavn, e-mailadresse, bopælsland, fødselsdato, køn og organisation, som de repræsenterer (hvis relevant).
  • Godkendte repræsentanter for organisationer med tilladelse til at anvende værktøjskassen – fornavn, efternavn, e-mailadresse og land, som vedkommende forvalter.

Hvilke tekniske hjælpemidler bruger vi til at behandle dine oplysninger?

Indsamling og behandling af data sker efter Kommissionens IT-standarder og ved hjælp af dens telekommunikationsinfrastruktur. Dataene lagres i en central database (der forvaltes af GD for Uddannelse og Kultur og befinder sig i Kommissionens datacenter i Luxembourg).

Hvem har adgang til oplysningerne, og hvem videregives de til?

 • Information
  • Offentligheden kan se de relevante personlige kontaktoplysninger på enhver person, som tilføjes af godkendte redaktører af Ungdomsportalen til artikler, nyheder eller arrangementer, f.eks. offentlige kontaktpersoner for et arrangement eller en nyhedsartikel.
  • Disse oplysninger er også tilgængelige for personale på Eurodesk Brussels Link og netværket af nationale Eurodesk-organisationer.
  • Ungdomsportalens administratorer har også adgang til disse oplysninger.
 • Det europæiske solidaritetskorps
  • Offentligheden kan se personlige kontaktoplysninger på repræsentanter for organisationer med tilladelse til at gennemføre projekter med korpset, hvis organisationerne selv tilføjer disse oplysninger til deres profil, der offentliggøres på korpsets portal.
  • Offentligheden kan desuden se brugernes opslag om deres oplevelser med solidaritetskorpset og kommentarer, som deltagerne har slået op og delt, samt deltagernes avatar og fysiske placering, hvis disse er angivet.
  • Deltagerne kan se og opdatere deres personoplysninger ved at logge på deres konto på det europæiske solidaritetskorps’ portal. De har ret til slette deres konto når som helst. Deltagerne har ansvaret for kvaliteten af deres egne oplysninger.
  • Deltagerne kan også se, dele, redigere og slette deres opslag om oplevelser med solidaritetskorpset. De kan desuden se og kommentere andre deltageres opslag og indberette opslag til korpsets administratorer, hvis de mener, de ikke overholder vilkårene for brug af portalen.
  • Deltagerne kan uploade, ændre og slette deres avatar og fysiske placering.
  • Personoplysninger om registrerede deltagere af korpset er tilgængelige for godkendte repræsentanter for organisationer med tilladelse til at gennemføre projekter med korpset.
  • Korpsets deltageres personoplysninger er også tilgængelige for korpsets administratorer og administratorerne af de forskellige EU-programmer – herunder de organer, som gennemfører programmerne i de enkelte lande (de nationale agenturer) – gennem hvilke de godkendte organisationer tilbyder projekter det europæiske solidaritetskorps' regi.
  • Brugernes indlæg og de kommentarer om oplevelser med solidaritetskorpset, som deltagerne slår op, er også tilgængelige for korpsets administratorer.
 • Databasen over frivilligt arbejde
  • Personlige kontaktoplysninger om personer, der er knyttet til EVS-organisationer og EVS-projekter for frivillige, er synlige for den brede offentlighed.
  • Godkendte repræsentanter for en EVS-organisation kan få adgang til personlige kontaktoplysninger om personer, der er knyttet til den pågældende organisation og dens projekter.
 • Værkstøjskassen for onlinehøringer
  • E-mailadresser og generelle demografiske data for brugerne af værktøjskassen og deres aktiviteter på platformen for onlinedeltagelse er synlige for godkendte repræsentanter for organisationer med tilladelse til at gennemføre høringer gennem værktøjskassen, og som er uddannet i at administrere høringer.
  • Ungdomsportalens administratorer har også adgang til disse oplysninger.

Alle personoplysninger er desuden tilgængelige for:

 • Ansatte i GD EAC med ansvar for gennemførelsen af tjenester gennem Ungdomsportalen.
 • Ansatte i GD EAC's IT-afdeling.
 • Ansatte i andre kompetente afdelinger i Europa-Kommissionen, som er medansvarlige for gennemførelsen af tjenester gennem Ungdomsportalen.

Oplysningerne kan om nødvendigt videregives til:

 • Ansatte i GD EAC's interne revisionsfunktion
 • Ansatte i GD IAS
 • Ansatte i OLAF

Hvor længe opbevares personoplysningerne? 

E-mailadresser, som ledsager artikler, nyheder og arrangementer slettes sammen med det oprindelige indhold senest to år, efter indholdet er blevet fjernet.

Personoplysninger i brugerkonti oprettet til redaktører/forfattere på Den Europæiske Ungdomsportal slettes to år efter den sidste gang, brugerne loggede ind på Ungdomsportalen med deres konto.

Personoplysninger i brugerkonti hos det europæiske solidaritetskorps slettes ét år efter, at en deltager når aldersgrænsen for deltagelse i korpset, medmindre brugeren har indvilget i at deltage i ordninger for tidligere medlemmer, som eventuelt vil eksistere til den tid.

Bidrag til onlinehøringer anonymiseres (dvs. at forbindelsen mellem brugeren og bidraget/stemmen fjernes) senest to år efter, at hele hørings-, rapporterings- og feedbackprocessen er afsluttet.

Hvordan kan jeg se mine personoplysninger, kontrollere, de er korrekte, og eventuelt få dem rettet?

Du har ret til at få adgang til dine gemte personoplysninger og eventuelt bede om at få dem rettet. Det gør du ved at kontakte den dataansvarlige for Den Europiske Ungdomsportal:

Kontorchefen for "ungdomspolitik, Rue Joseph II 70, B-1049, Bruxelles, e-mail: EAC-EYP@ec.europa.eu

Hvilke sikkerhedsforanstaltninger træffes der for at beskytte oplysningerne mod eventuel misbrug eller uberettiget adgang?

Oplysningerne opbevares sikkert i Kommissionen og er omfattet af de mange foranstaltninger, som Kommissionen har indført for at beskytte integriteten og fortroligheden af institutionernes elektroniske aktiver.

Det europæiske solidaritetskorps

Når en godkendt organisation accepterer denne særlige databeskyttelseserklæring, accepterer den udelukkende at bruge det europæiske solidaritetskorps’ It-systemer til at søge deltagere til projekter med korpset og til at deltagere i korpset og tilbyde dem udlandsophold. Projekterne kan drives af organisationen selv eller af en anden organisation, som den godkendte organisation officielt repræsenterer.

Særlig forpligter den godkendte organisation sig til at vedtage tekniske og operationelle sikkerhedsforanstaltninger for at begrænse den risiko, der er forbundet med organisationernes behandling af deltagernes personlige oplysninger, med henblik på:

 • at forhindre ikke-autoriserede personer i at få adgang til computersystemer, der behandler personoplysninger, herunder især:
  • at forhindre ikke-autoriseret konsultation, reproduktion, ændring eller fjernelse af lagermedier
  • at forhindre ikke-autoriseret indlæsning af oplysninger samt ikke-autoriseret videregivelse, ændring eller sletning af lagrede personoplysninger
  • at forhindre ikke-autoriserede personer i at benytte databehandlingssystemer ved hjælp af datatransmissionsfaciliteter
 • sikre, at autoriserede brugere af et databehandlingssystem kun har adgang til de personoplysninger, som deres ret til adgang vedrører
 • registrere, hvilke personoplysninger der er blevet videregivet, hvornår og til hvem
 • sikre, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med de bestemmelser om databeskyttelse, der er fastsat i den nationale lovgivning
 • sikre, at personoplysninger under videregivelse eller under transport af lagermedier ikke kan læses, kopieres eller slettes uden autorisation
 • indrette organisationsstrukturen på en sådan måde, at den overholder kravene til databeskyttelse.

Hvem skal du kontakte, hvis du har spørgsmål eller vil klage? 

Du skal kontakte Den Europæiske Ungdomsportal dataansvarlige: Kontorchefen for "ungdomspolitik, Rue Joseph II 70, B-1049, Bruxelles, e-mail: EAC-EYP@ec.europa.eu.

Hvis du har andre spørgsmål eller klager, kan du kontakte:

 Klager

I tilfælde af uoverensstemmelser kan du klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse: http://www.edps.europa.eu

Hvor finder du yderligere oplysninger?

Kommissionens databeskyttelsesansvarlige fører register over alle tilfælde af behandling af personoplysninger. Du kan få adgang til dette register med følgende link: http://ec.europa.eu/dpo-register

Behandlingen af personoplysninger i det aktuelle tilfælde er anmeldt til den databeskyttelsesansvarlige under følgende reference: 3693.