Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Ochrana osobních údajů

Zvláštní prohlášení o ochraně soukromí – Evropský portál pro mládež

Toto prohlášení se týká Evropského portálu pro mládež a souvisejících online služeb, jako jsou např. internetové a mobilní aplikace. Jelikož tento systém obsahuje osobní údaje jednotlivců, jejich zveřejňování a zpracování spadá do působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000. V tomto prohlášení najdete informace o tom, jak uvedený systém osobní údaje využívá a jak je v souvislosti s tím chráněno soukromí.

K jakému účelu se v tomto případě osobní údaje shromažďují?

Evropský portál pro mládež (EYP) shromažďuje a zpracovává osobní údaje v rámci čtyř oblastí. Jsou jimi:

 • Poskytování informací – příprava článků, akcí a zpráv týkajících se strategie EU pro oblast mládeže.
 • Evropský sbor solidarity – Evropský portál pro mládež nabízí mladým lidem možnost zaregistrovat se do Evropského sboru solidarity, zapojit se do projektů, které je nejvíce zajímají, a projít výcvikem, který je na práci ve sboru připraví. Účastníci projektů mohou také zveřejňovat a sdílet své zkušenosti ze sboru (fotografie a texty), komentovat příspěvky ostatních účastníků, nahrát do svého profilu avatar a manuálně nastavit svou polohu. Portál také autorizovaným organizacím umožňuje vyhledávat v databázi účastníků sboru potenciální dobrovolníky/pracovníky pro jejich projekty, navazovat kontakt s potenciálními účastníky (pokud účastník souhlasí s tím, že ho organizace může kontaktovat) a také nabízet vybraným účastníkům stáže, které účastníci mohou, ale nemusí akceptovat. 
 • Dobrovolnická databáze – umožňuje akreditovaným organizacím realizaci projektů v rámci programu Evropská dobrovolná služba (EDS), který je součástí programu Erasmus+. Cílem je propagovat nové projekty organizací v řadách potenciálních dobrovolníků. Organizace se tak mohou přihlásit do systému a zveřejnit jeho prostřednictvím oznámení propagačního charakteru. Databáze obsahuje rovněž seznam všech organizací, které mají k realizaci projektů akreditaci EDS.
 • Online platforma pro účast (OPP) – v rámci této platformy, která tvoří součást Evropského portálu pro mládež, mají mladí lidé možnost vyjádřit se k různým tématům. Platforma je součástí strategie EU pro oblast mládeže, jejímž cílem je podpořit větší účast mladých lidí na dění v demokratické společnosti.

Předtím, než mohou uživatelé začít používat některé prvky platformy, se obvykle musí do systému přihlásit a ověřit svou totožnost. K tomu mohou využít systém správy identity Evropské Komise EU Login. Tento systém má vlastní prohlášení o ochraně osobních údajů.

Účely shromažďování údajů jsou tyto:

 • Poskytování informací
  • Poskytovat veřejnosti kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu či e-mail osob spojených s články, akcemi nebo zprávami).
  • Umožnit oprávněným uživatelům zaregistrovat se na Evropském portálu pro mládež jako autor/editor a poskytovat jim v případě potřeby technickou pomoc.
 • Evropský sbor solidarity
  • Umožnit mladým lidem zaregistrovat se do Evropského sboru solidarity, což vyžaduje poskytnutí základních osobních informací a kontaktních údajů. Umožnit rovněž zaregistrovaným účastníkům sboru dobrovolně poskytnout dodatečné kontaktní údaje, podrobnosti o svých preferencích, pokud jde o typy projektů, o které by měli zájem, a o dovednostech a zkušenostech, které mohou do projektu nabídnout, a také přehled dosaženého vzdělání, pracovních míst a předchozích zkušeností s dobrovolnickou činností.
  • Umožnit účastníkům sboru dostávat e-maily, zpravodaje a další oznámení týkající se sboru, jakož i průzkumy a další metody získávání zpětné vazby od účastníků. Účastníci sboru si mohou stanovit, jaké typy komunikačních materiálů chtějí dostávat.
  • Umožnit Evropskému sboru solidarity poskytovat účastníkům sboru příležitosti k odborné přípravě.
  • Umožnit účastníkům Evropského sboru solidarity poskytovat zpětnou vazbu o souvisejících službách a postupech.
  • Umožnit účastníkům Evropského sboru solidarity vzájemně komunikovat prostřednictvím nástrojů pro navazování kontaktů. Sem patří i možnost zveřejňovat zkušenosti účastníků projektů se sborem a také prohlížet a komentovat příspěvky ostatních účastníků. Mohou rovněž správcům sboru nahlásit příspěvky, jež je znepokojují. Příspěvky se musí řídit podmínkami používání Evropského portálu pro mládež, které jsou dostupné online. Mohou rovněž nahrát do svého profilu avatar a uvést svou současnou polohu.
  • Umožnit pověřeným zástupcům autorizovaných organizací, jež mohou projekty v rámci sboru realizovat, aby uchovávali profily svých organizací, včetně souvisejících kontaktů (jména, příjemní a e-mailové adresy) na osoby spojené s danými organizacemi a projekty v rámci sboru.
  • Poskytovat tyto kontaktní informace veřejnosti.
  • Umožnit pověřeným zástupcům autorizovaných organizací, jež mohou projekty v rámci sboru realizovat, aby vyhledávali v databázi účastníků sboru s cílem nalézt potenciální dobrovolníky/pracovníky pro projekty sboru, a to tak, že budou porovnávat podrobnosti o navrhovaném projektu s osobními údaji a preferencemi účastníků sboru.
  • Umožnit těmto zástupcům spojit se s vybranými účastníky, pokud účastník souhlasí s tím, že ho organizace může kontaktovat.
  • Umožnit těmto zástupcům, aby účastníkům sboru nabízeli konkrétní místa a spravovali nabídky, které byly podány.
  • Umožnit správcům Evropského sboru solidarity spravovat databázi účastníků sboru a poskytovat jim technickou podporu.
  • Umožnit správcům Evropského sboru solidarity spravovat projekty a proces vyhledávání vhodných účastníků v databázi a poskytovat technickou podporu pověřeným zástupcům autorizovaných organizací, jež mohou projekty v rámci evropského sboru realizovat.
  • Umožnit správcům Evropského sboru solidarity a jiným důvěryhodným stranám, aby zasílali informace a oznámení o sboru a dalších souvisejících činnostech účastníkům sboru a pověřeným zástupcům autorizovaných organizací.
  • Umožnit správcům Evropského sboru solidarity analyzovat údaje o registrovaných účastnících a vyhodnocovat zpětnou vazbu od účastníků.
  • Umožnit správcům Evropského sboru solidarity prověřovat příspěvky a komentáře účastníků a ty, které účastníci nahlásili, a přijímat nezbytná opatření, pokud nesplňují podmínky používání Evropského portálu pro mládež.
 • Dobrovolnická databáze
  • Poskytnout veřejnosti kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu či e-mail osob spojených s organizacemi EDS a jejich dobrovolnickými projekty).
  • Umožnit organizacím akreditovaným pro EDS spravovat zveřejněné kontaktní údaje jejich organizací.
  • Umožnit organizacím akreditovaným pro EDS propagovat jejich projekty v řadách potenciálních dobrovolníků a mladým lidem umožnit tyto organizace kontaktovat.
  • Umožnit správcům Evropského portálu pro mládež poskytovat v případě potřeby technickou podporu organizacím.
 • Online platforma pro účast (OPP)
  • Umožnit uživatelům dostávat e-maily s upozorněním na aktuální informace o konzultacích, do nichž se zapojili.
  • Umožnit provádění monitoringu a statistické analýzy uživatelů platformy OPP.
  • Umožnit správcům Evropského portálu pro mládež poskytovat v případě potřeby technickou pomoc organizacím, kteří konzultace spravují.

 Evropská komise a zúčastněné organizace odpovědné za implementaci těchto prvků nezpracovávají takto shromažďované údaje pro žádné jiné účely než ty, které jsou popsány výše.

Jaké osobní údaje Evropský portál pro mládež shromažďuje?

 • Poskytování informací
  • U jednotlivců z řad veřejnosti, kterých se nějakým způsobem dotýkají články, akce nebo zprávy: jméno, příjmení, e-mailová adresa.
  • Zaměstnanci Eurodesk Brussels Link nebo sítě národních organizací Eurodesk: jméno, příjmení, e-mailová adresa, země, jejímž jménem je dotyčná osoba oprávněna obsah upravovat
 • Evropský sbor solidarity
  • Jednotlivci z řad veřejnosti, kteří se rozhodnou do sboru vstoupit, musí poskytnout tyto základní informace: jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, země pobytu, státní příslušnost, e-mailovou adresu, upřednostňovaný jazyk, typy projektů sboru, o které mají zájem, doposud nabyté znalosti a získané zkušenosti, a musí také uvést, že souhlasí s misí a principy sboru.
  • Po prvotní registraci do sboru mohou dobrovolně poskytnout další údaje o sobě: poštovní adresu, telefonní číslo, souhrn údajů o vzdělání a zaměstnání, údaje o předchozí dobrovolnické činnosti, jazykové dovednosti, dostupnost pro projekty sboru, motivaci k dobrovolné činnosti ve sboru, motivaci k práci na projektu sboru, požadovanou zemi k výkonu dobrovolné činnosti/práce, požadované povolání, veškeré další informace, které chce uživatel poskytnout, ochotu dostávat e-maily, zpravodaje, oznámení a další sdělení sboru, ochotu dostávat e-maily, zpravodaje, oznámení a další sdělení z evropské zaměstnanecké platformy EURES.
  • Mohou také nahrát svůj životopis s tím, že všechny informace, které jsou v něm uvedeny (včetně kontaktních údajů a osobních informací), budou dány k dispozici zástupcům autorizovaných organizací, jež mohou projekty v rámci evropského sboru realizovat a kteří je mohou využít k výběru účastníků pro své projekty.
  • Účastníci také mohou zveřejňovat své zkušenosti se sborem a komentovat příspěvky ostatních účastníků. Příspěvky se musí řídit podmínkami používání Evropského portálu pro mládež.
  • Mohou rovněž nahrát do svého profilu avatar a uvést svou současnou polohu.
  • Evropský sbor solidarity poslouží jako platforma k usnadnění kontaktu mezi organizacemi a jednotlivci. K žádnému hodnocení osobnostních údajů ze strany GŘ EAC nedojde.
  • Pověření zástupci organizací autorizovaných k realizaci projektů Evropského sboru solidarity: jméno, příjmení, uživatelské jméno e-mailová adresa, organizace, jejíž správou je daná osoba pověřena, souhlas s misí a principy sboru.
 • Dobrovolnická databáze
  • Jednotlivci řad veřejnosti, kteří jsou nějakým způsobem zapojeni do organizace EDS nebo dobrovolnického projektu: jméno, příjmení, e-mailová adresa.
  • Vedoucí pracovníci dobrovolnických organizací: jméno, příjmení, uživatelské jméno e-mailová adresa, organizace, jejíž správou je daná osoba pověřena.
 • Online platforma pro účast (OPP)
  • Jednotlivci z řad veřejnosti: jméno, příjmení, e-mailová adresa, země pobytu, datum narození, pohlaví, organizace, kterou zastupují (je-li relevantní).
  • Pověření zástupci organizací, jež jsou oprávněni používat OPP: jméno, příjmení, e-mailová adresa, země, kterou je daná osoba oprávněna v rámci OPP spravovat.

 Jaké technické prostředky při zpracování vašich údajů používáme?

Při shromažďování a zpracování údajů se dodržují normy Evropské komise pro oblast IT a telekomunikační infrastrukturu. Data jsou uchovávána v centrální databázi (řízené GŘ pro vzdělávání a kulturu umístěné v datovém centru Evropské komise v Lucemburku).

Kdo má k vašim údajům přístup a komu jsou dále poskytovány?

 • Poskytování informací
  • Veřejnost bude mít přístup k relevantním kontaktním údajům všech osob, jež pověření správci Evropského portálu pro mládež uvedli v článcích, ve zprávách nebo u akcí (např. údaje kontaktní osoby, na kterou se veřejnost může obracet s dotazy ohledně některé akce nebo zprávy).
  • K těmto informacím mají také přístup zaměstnanci Eurodesk Brussels Link a sítě národních organizací Eurodesk.
  • Kromě nich k nim mají přístup i správci Evropského portálu pro mládež.
 • Evropský sbor solidarity
  • Veřejnost bude mít přístup k osobním kontaktním údajům zástupců organizací, jež jsou oprávnění realizovat projekty v rámci Evropského sboru solidarity, pokud daná organizace tyto údaje sama uvede u svého profilu zveřejněného na stránkách Evropského sboru solidarity.
  • Veřejnost také uvidí texty a komentáře týkající se zkušenosti účastníků se sborem, spolu s jejich avatarem a polohou, pokud ji uvedli.
  • Účastníci sboru mohou kontrolovat a upravovat své osobní údaje tak, že se přihlásí do svého účtu u Evropského sboru solidarity. Kdykoli mohou svůj účet smazat. Za pravdivost vlastních údajů odpovídají sami účastníci sboru.
  • Účastníci projektů mohou své příspěvky o zkušenostech se sborem prohlížet, sdílet, upravovat a mazat. Mohou také prohlížet a komentovat příspěvky ostatních účastníků a hlásit správcům Evropského sboru solidarity ty příspěvky, které podle nich nesplňují podmínky používání portálu.
  • Účastníci projektů mohou do svého profilu nahrát avatar a svou polohu a také je upravovat či smazat.
  • Osobní údaje registrovaných účastníků sboru jsou přístupné pověřeným zástupcům organizací autorizovaných k realizaci projektů sboru.
  • Osobní údaje registrovaných účastníků sboru jsou rovněž přístupné správcům sboru a správcům různých programů EU (včetně subjektů, jež tyto programy realizují na vnitrostátní úrovni – národní agentury), jejichž prostřednictvím autorizované organizace nabízejí místa v projektech Evropského sboru solidarity.
  • K textům a komentářům týkajícím se zkušenosti účastníků se sborem mají přístup rovněž správci Evropského sboru solidarity.
 • Dobrovolnická databáze
  • K osobním kontaktním údajům osob napojených na organizace a na projekty dobrovolnické činnosti EDS má přístup široká veřejnost.
  • Pověření zástupci organizace EDS mohou získat osobní kontaktní údaje osob napojených na tuto konkrétní organizaci a na její projekty.
 • Online platforma pro účast (OPP)
  • E-mailové adresy a základní demografické údaje uživatelů OPP a informace o jejich aktivitách v rámci OPP si mohou zobrazit pověření zástupci organizací, kteří mají práva k realizaci konzultace prostřednictvím OPP a kteří jsou vyškoleni k řízení těchto konzultací.
  • Správci Evropského portálu mládeže budou mít k těmto údajům rovněž přístup.

Ke všem osobním údajům mají kromě toho přístup:

 • zaměstnanci GŘ EAC, konkrétně oddělení odpovědných za provádění služeb prostřednictvím Evropského portálu pro mládež
 • zaměstnanci oddělení informačních technologií GŘ EAC
 • zaměstnanci jiných útvarů Evropské komise odpovídajících za provádění služeb prostřednictvím Evropského portálu pro mládež

Tyto informace je v případě potřeby možné poskytnout:

 • zaměstnancům vnitřního auditu GŘ EAC
 • zaměstnancům GŘ IAS
 • zaměstnancům úřadu OLAF

 Jak dlouho jsou vaše údaje uchovávány?

Kontaktní e-mailové adresy uvedené v článcích, zprávách a textech o akcích jsou mazány spolu se souvisejícím obsahem do dvou let od chvíle, kdy je daný příspěvek (obsah) stažen (tj. offline).

Osobní údaje obsažené v uživatelských účtech vytvořených pro autory/editory v rámci Evropského portálu pro mládež jsou mazány do dvou let od chvíle, kdy se uživatel pomocí daného účtu u Evropského portálu pro mládež naposledy přihlásil.

Osobní údaje obsažené v uživatelských účtech vytvořených pro Evropský sbor solidarity budou vymazány po uplynutí jednoho roku od chvíli, kdy účastník sboru dosáhne horní věkové hranice způsobilosti pro účast ve sboru, pokud ovšem uživatel nesouhlasil s účastí v některém z programů absolventů (tzv. alumni), které jsou v daném období k dispozici.

Příspěvky do online konzultací jsou anonymizovány (tj. informace spojující uživatele a samotný příspěvek/hlasování jsou odstraněny) do dvou let od ukončení konzultace a vytvoření výsledné zprávy či zpětné vazby.

Jak se k záznamu s osobními údaji dostanete, abyste mohli zkontrolovat jejich správnost a případně je opravit?

Ke svým uloženým osobním údajům máte přístup a v případě nutnosti tak můžete požádat, aby byly opraveny. V takových případech se obracejte na správce údajů Evropského portálu pro mládež, kterým je tento vedoucí pracovník:

vedoucí oddělení „Politika mládeže“, rue Joseph II 70, 1049 Brusel, e-mail: EAC-EYP@@ec.europa.eu

Jaká bezpečnostní opatření jsou přijata na ochranu informací proti případnému zneužití nebo neoprávněnému přístupu?

Údaje jsou zabezpečeny v rámci Evropské komise a vztahuje se na ně řada ochranných opatření zavedených Komisí za účelem ochrany celistvosti a důvěrnosti elektronického vlastnictví této instituce.

Evropský sbor solidarity

Přijetím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů organizace autorizovaná k realizaci projektů sboru souhlasí s tím, že bude IT systémy Evropského sboru solidarity využívat pouze k vyhledávání účastníků sboru pro své projekty a dále ke kontaktu a nabídce práce na projektu pro účastníky sboru. Tyto projekty mohou být její vlastní nebo jiné organizace, kterou autorizovaná organizace oficiálně zastupuje.

Autorizovaná organizace se zejména zavazuje k přijetí takových technických a provozních bezpečnostních opatření, jež budou odpovídat riziku spojenému se zpracováním osobních údajů účastníků, aby:

 • zabránila neoprávněným osobám v přístupu k počítačovým systémům zpracovávajícím osobní údaje, a zejména:
  • neoprávněnému čtení, kopírování, úpravě nebo odstraňování nosičů dat
  • neoprávněnému zadávání údajů a neoprávněnému sdělování, úpravě nebo výmazům uložených osobních údajů
  • neoprávněným osobám v používání systémů pro zpracování údajů prostřednictvím zařízení pro přenos dat
 • zajistila, že oprávnění uživatelé systému pro zpracování údajů mají přístup pouze k těm osobním údajům, na něž se vztahují jejich přístupová práva
 • zaznamenávala, které osobní údaje byly kdy a komu sděleny
 • zajistila, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů stanovenými ve vnitrostátních právních předpisech
 • zajistila, že osobní údaje nelze bez oprávnění číst, kopírovat či vymazat během jejich sdělování a při přemísťování nosiče dat
 • vytvořila svoji organizační strukturu tak, aby odpovídala požadavkům na ochranu údajů.

Na koho se můžete obrátit s případnými dotazy či stížnostmi týkajícími se ochrany údajů jednotlivců?

Obracejte se na správce údajů příslušného pro Evropský portál pro mládež, kterým je tento vedoucí pracovník: vedoucí oddělení „Politika mládeže“, rue Joseph II 70, 1049 Brusel, e-mail: EAC-EYP@ec.europa.eu.

Pokud máte jiné dotazy či stížnosti, můžete se rovněž obrátit na:

Stížnosti

V případě sporu zasílejte stížnosti na adresu evropského inspektora ochrany údajů (EIOÚ) http://www.edps.europa.eu

Kde najdete další informace?

Inspektor ochrany údajů Evropské komise vede rejstřík všech systémů, které zpracovávají osobní údaje uživatelů. Rejstřík najdete zde: http://ec.europa.eu/dpo-register

Zpracování osobních údajů bylo inspektorovi ochrany údajů Evropské komise nahlášeno s tímto identifikačním údajem: 3693