Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Indeks dobrobytu młodzieży

30 krajów z pięciu kontynentów uwzględniono w opracowaniu opisującym warunki życia młodych ludzi. W najlepszej sytuacji jest młodzież w Australii.

Z państwach ujętych w rankingu żyje aż 70 proc. młodzieży świata. Standard ich życia oceniono w sześciu kategoriach: poziomu uczestnictwa w życiu politycznym, możliwości ekonomicznych, edukacji, zdrowia, poziomu informatyzacji i dostępu do technologii oraz bezpieczeństwa.

 

Co nie jest niespodzianką, najwyższy wskaźnik dobrobytu zanotowano w Australii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, USA, a najniższy – m.in. w Nigerii, Ugandzie i Tanzanii. Polski nie badano.

Opublikowane: wt., 08/07/2014 - 12:22


Tweet Button: 

New!


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie

Inne strony