Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Spółdzielnia socjalna - sposób na biznes

Osoby zagrożone bezrobociem, niepełnosprawne czy wykluczone społecznie szukają sposobów na prowadzenie własnego biznesu. Pragną wziąć odpowiedzialność za swoje życie i zakładają spółdzielnie socjalne.

O co dokładnie chodzi z tymi spółdzielniami?

Spółdzielnia socjalna to przedsiębiorstwo, które jest prowadzone min. przez 5 osób. To miejsce pracy dla tych, którzy mają problem, aby odnaleźć się w dzisiejszym świecie biznesu. Często są wykluczeni społecznie. Praca w spółdzielni socjalnej to dla nich szansa na aktywizację zawodową, zyskanie nowych kompetencji i umiejętności.

 

Jak działa spółdzielnia socjalna?

Spółdzielnia socjalna działa jak klasyczne przedsiębiorstwo. Pierwszym krokiem jest zbadanie potrzeb rynku, czyli odkrycie takiej branży, na którą jest zapotrzebowanie, np. założenie restauracji, salonu piękności, warsztatu samochodowego, sklepu. To, jakie przedsiębiorstwo powstanie. zależy  wyłącznie od osób, które pragną założyć spółdzielnię socjalną.

Kolejną rzeczą, o której należy pamiętać jest to, że spółdzielnia socjalna może być założona przez min. 5 osób z czego połowa musi mieć np. zaświadczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o bezrobociu, muszą to być osoby bezdomne lub byli więźniowie.

 

***
Spółdzielnie socjalne z roku na rok stają się coraz popularniejsze. Świadczy o tym liczba zakładanych przedsiębiorstw (pamiętaj - spółdzielnia socjalna jest przedsiębiorstwem). Pod koniec 2013 r. w Polsce było 936 spółdzielni, a na koniec 2014 r. było ich już ponad 1300. Źródło: wiadomości.onet.pl

***

 

Założenie spółdzielni: krótka instrukcja

  1. Gdy jest już pomysł na działalność i stworzony biznesplan należy zorganizować zgromadzenie członków spółdzielni. Głównym celem jest opracowanie statutu oraz wybranie organów spółdzielni.

Co powinno znaleźć się w statucie?

- nazwa spółdzielni;

- wysokość wpisowego;

- prawa i obowiązki członków (zasady przyjmowania nowych członków do spółdzielni);

- zasady podziału nadwyżki finansowej lub pokrywania strat;

- zasady wprowadzania zmian w statucie;

- zasady zwoływania walnego zgromadzenia.

  1. Rejestracja
    Spółdzielnie socjalną należy zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wszystkie dokładne informacje oraz formularze znajdują się na stronie ms.gov.pl
  2. Spółdzielnie socjalne działają jak przedsiębiorcy

To powoduje, że spółdzielnia socjalna musi zgłosić się do Głównego Urzędu Statystycznego - nadanie numeru REGON oraz do Urzędu Skarbowego - nadanie numeru NIP. Poza tym członkowie muszą zadbać o to, aby wyrobić pieczątkę z podstawowymi danymi takimi jak: nazwa, adres, NIP i REGON.

 

Dotacja na start

Osoby, które chcą założyć spółdzielnię socjalną mogą liczyć na wsparcie ze strony np. Urzędów Pracy lub Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej. Poza tym na stronach: ekonomiaspołeczna.pl lub ngo.pl można znaleźć zestaw praktycznych informacji, które opisują etapy założenia spółdzielni, wyjaśniają kwestie formalne oraz pokazują na co może być wydana dotacja.

 

Dotacje na założenie spółdzielni socjalnych są doskonałym sposobem na to aby rozkręcić biznes. Dzięki niej można np. zakupić niezbędny sprzęt, który będzie wykorzystywany w codziennej pracy.

Wysokość dotacji jest różna. A może pochodzi z 2 źródeł:

  1. Dotacje z budżetu państwa;
  2. Fundusz unijne.

Ważne! Spółdzielnia socjalna musi działać przynajmniej przez rok, aby nie zwracać dotacji.
Ciekawostką jest również to, że spółdzielnia socjalna może starać się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego i pozyskiwać 1% podatku.

 

Spółdzielnia socjalna – jestem za!

Jak działają spółdzielnie socjalne:

- kolektywny sposób podejmowania decyzji; oznacza to, że członkowie spółdzielni samodzielnie podejmują decyzje, każdy ma jeden głos;

- uczą odpowiedzialności za swoje przedsiębiorstwo; członkowie spółdzielni dbają o pozyskanie klienta, marketing, sprawy formalne i realizację usług – to sprawia, że mocno identyfikują się z miejscem pracy;

- długoterminowe planowanie; ilość zleceń jest uzależniona od działań członków spółdzielni, jeśli w odpowiedni sposób nie zaplanują swojej pracy, nie będą mieć zysku dlatego tak ważne jest, aby realizować założenia biznesplanu;

- aktywizacja zawodowa; spółdzielnia socjalna jest miejscem pracy dla osób, które przez wiele lat miały problem aby odnaleźć się na rynku.

 

Spółdzielnia socjalna wg eksperta

Kamil Tetwejer, specjalista ds. ekonomii społecznej:  "Spółdzielnie socjalne to ciekawe rozwiązanie dla osób, które pragną łączyć 2 rzeczy: cele biznesowe i cele społeczne. W swojej codziennej pracy spotykam się z osobami, które pracują w spółdzielniach socjalnych, jestem pod wrażeniem ich zaangażowania i chęci do pracy. Oczywiście dostrzegam też problemy. Osoby, które przez wiele lat były wykluczone społecznie na początku mają problem, aby odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Ilość spraw formalnych, dokumentów jest dość duża. Jednak należy podkreślić rolę instytucji wspierających, które członków spółdzielni tak kierują, aby ułatwić im pracę i umożliwić zarabiane pieniędzy."

Spółdzielnie socjalne stały się sposobem na realizację własnych marzeń, prowadzenie biznesu, współpracę z ludźmi, którym zależy na tym, aby odnieść sukces. Jeśli obok siebie masz osoby, które pragną działać a przeciwności losu im to utrudniają – opowiedz im o spółdzielni socjalnej, może okazać się, że będzie to dla nich doskonałe rozwiązanie.

 

Marta Mazurowska