Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Ochotnicy mają łatwiej

Wolontariat Europejski umożliwia młodym ludziom pracę w charakterze wolontariusza w zagranicznej organizacji pozarządowej
Zaangażowanie w wolontariat to dla wielu pracodawców dowód, że kandydat do pracy jest odpowiedzialny. Takie atuty mogą mieć znaczenie w staraniach o etat - pisze Agnieszka Moskwiak, koordynatorka Wolontariatu Europejskiego

Czy wolontariat może być argumentem na rynku pracy? Może, choć temat ten jest jeszcze w Polsce mało znany. Tymczasem wolontariat jest źródłem kompetencji równie niezbędnych w pracy, jak fachowa wiedza.

 

Przykładem może być umiejętność pracy w grupie, elastyczność, umiejętność pracy w zmieniających się okolicznościach czy w środowisku międzykulturowym. Takich kompetencji nie można zdobyć w trakcie kursu na uniwersytecie. Pod koniec 2009 r., w trakcie organizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji konferencji „Edukacja pozaformalna a rynek pracy” Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” wspomniał, że na decyzję o zatrudnieniu kandydata w 80% wpływ mają jego umiejętności twarde, a w 20% umiejętności miękkie, jednak o utrzymaniu pracy w 80% decydują te drugie.

 

Dobrym przykładem programu, który pomaga kształtować kompetencje społeczne jest Wolontariat Europejski w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Umożliwia on młodym ludziom bez doświadczenia i znajomości języka pracę w charakterze wolontariusza w zagranicznej organizacji pozarządowej lub instytucji społecznej. Efekty są widoczne: nauka języka obcego, często w jego prawdziwej, mówionej, niepodręcznikowej formie, umiejętność pracy w grupie, w dodatku wielokulturowej, umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Takich kompetencji oczekuje obecnie każdy pracodawca. Niestety, niewielu z nich wie, że to właśnie wolontariat przyczynia się w dużej mierze do ich rozwoju.

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji podejmuje rożne działania zmierzające do zapoznania pracodawców z pojęciem edukacji pozaformlanej, czyli między innymi wolontariatu. Przykładem takich działań jest wspomniana wcześniej konferencja czy Forum Wolontariatu Międzynarodowego, którego część poświęcona była właśnie relacjom wolontariat - rynek pracy. Wspomnieć należy również o badaniach kompetencji zdobywanych w programie, które Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu” przeprowadziła w 2011 r.

 

Agnieszka Moskwiak, koordynatorka Akcji 2 – Wolontariat Europejski, program „Młodzież w działaniu”