Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Conclusions from the EU Youth Conference 2013 in Vilnius

Commissioner Androulla Vassiliou
© Sprendimus priimame kartu - ES Jaunimo konferencija 2013 Lietuva Yesterday
The Youth Conference adopted 21 joint conclusions drafted by more than 250 young people and policy-makers from all 28-member states of the EU.

The conclusions are the result of the four days of workshops and discussions at the conference, focusing on concrete proposals to enhance the social inclusion of youth, especially of young people not in employment, education or training (NEETs), into the labour market, the education system and social life, which is the overall theme of this cycle of the Structured Dialogue.

 

Proposals were presented in the areas of adapting education to the needs of young people and demands of the labour market, informing and guiding young people in their transitions, facilitating the transition from education to employment, improving the labour market for young people, supporting young people's autonomy, enhancing the role of youth organisations and developing cross-sectoral cooperation.

 

You can read the full document of the conclusions at  SD3-2 - Joint Conclusions of the EU Youth Conference in Lithuania_FINAL.pdf

 

These conclusions will contribute to the draft EU Council Conclusions on enhancing the social inclusion of young people not in employment, education or training and that are expected to be adopted by the EU Member States' Ministers for Youth in November 2013. They will also provide input to the draft Council Resolution on structured dialogue with young people regarding social inclusion, which will be adopted under the upcoming Greek Presidency.

 

Δημοσιεύθηκε: Τετ, 25/09/2013 - 10:57


Tweet Button: 

New!


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!

Σχετικοί σύνδεσμοι