European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Jaunimo organizacijos – priklausomybė, kuri ugdo

Kas yra jaunimo organizacijos ir kaip jas mato jauni žmonės, dalyvaujantys jų veikloje.

Eglės Gendrėnaitės nuotrauka

 

Tradiciškai jaunas žmogus įsivaizduojamas kaip aktyvus visuomenės narys, vienas pagrindinių naujovių iniciatorių bei vykdytojų. Vis dėlto tikrovė yra ne visai tokia: vis daugiau ir daugiau jaunimo nedirba, nesimoko ir nedalyvauja mokymuose, o to pasekmės yra ne tik socialinės, bet ir ekonominės. Vienas efektyviausių problemos sprendimo būdų yra jaunimo organizacijų, į kurias aktyviai įsitraukia nemažai jaunų žmonių, vaidmens didinimas.

 

Kaip patys jaunimo organizacijų atstovai mano, koks JNVO vaidmuo?

 

Ugnė Alinauskaitė, Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (VJOSAS): Jaunimo užimtumo skatinimas. Pasak jos, net ir neaktyvūs žmonės, pakviesti išbandyti jaunimo organizacijų veiklą, dažnai prisijungia ilgesniam laikotarpiui, nevyriausybinės organizacijos geba pasiekti tuos žmones, kurie paprastai nedalyvauja įvairiose užimtumą skatinančiose programose ir lieka nuošalyje, bei skatinti jų veiklą.

 

Ignas Mikėnas iš Lietuvos moksleivių parlamento (LMP) taip pat tvirtina, jog yra daugybė galimybių, tačiau jaunimas ne visada geba jomis pasinaudoti, tad jaunimo organizacijos suteikia šią progą.

 

Karolis Cikockas iš AIESEC: Įgūdžių suteikimas, tobulinimas. Vaikinas pasidalino asmenine patirtimi, kaip dalyvavimas jaunimo organizacijoje padėjo pasirinkti tinkamą studijų kryptį: „Jei ne AIESEC, iki šiol nebūčiau supratęs, ką noriu daryti.“ Jis teigė, jog jaunimo organizacijos suteikia kompetencijų, kurių negaunama mokykloje ir universitete, tad jose dalyvaujantys žmonės turi pranašumą prieš kitus.

 

Daugumos kalbintų organizacijų atstovai įvardino tokius įgytus įgūdžius kaip darbas komandoje, komunikabilumas, organizaciniai, lyderystės bei verslumo gebėjimai. Dalyvavimas jaunimo organizacijų veikloje galėtų suteikti net daugiau naudos nei mokymai, be to, papildo, ar galbūt kai kuriais atvejais net pakeičia tradicinį išsilavinimą.

 

Tiek Ugnė iš VJOSAS, tiek Ignas iš LMP kaip vieną svarbiausių jaunimo organizacijų funkcijų įvardino atstovavimą, kuris suteikia jaunimui galimybę pasisakyti bei būti išgirstam. Tai ypač svarbu nesimokančiam, nedirbančiam bei mokymuose nedalyvaujančiam jaunimui, kuriam neretai trūksta žinių bei galimybių atstovauti savo interesams.

 

Europos Sąjungos jaunimo konferencijos metu už švietimą, kultūrą ir daugiakalbystę atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou taip pat pabrėžė jaunimo organizacijų svarbą. Komisarės požiūriu, nesimokantis, nedirbantis bei mokymuose nedalyvaujantis jaunimas neturi pakankamai galimybių, išteklių bei aiškaus supratimo, kad pradėtų veikti. Net jei toks jaunimas įsitraukia į aktyvią veiklą, jų įgytos kompetencijos nėra vertinamos ir oficialiai pripažįstamos ir tai yra viena didžiausių problemų jaunimo organizacijų veikloje.

 

Jaunimo organizacijos susiduria ir su kitais iššūkiais. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) prezidentė Loreta Senkutė teigia, jog Europos jaunimas ir jaunimo organizacijos turi teisę prisidėti prie jaunimo problemų nagrinėjimo, įgyvendinimo bei sprendimo. Jos manymu, didžiausios problemos jaunimo organizacijų veikloje yra fragmentiškumas bei rūpinimasis tik savo darbu, tarpsektorinio bendradarbiavimo trūkumas.

 

Ką apie jaunimo organizacijų vaidmenį mano jų atstovai iš Europos?            

 

Patrick, Liuksemburgo jaunimo organizacijų taryba: Jaunimo organizacijos sutelkia jaunimą kartu: viena didžiausių problemų Europoje yra ta, kad dauguma europiečių nepasitiki ir nepažįsta vienas kito, o jaunimo organizacijos sprendžia tą problemą ir sukviečia jaunimą iš įvairių Europos dalių, skatindamos tarpusavio supratimą. Taip jaunimo organizacijos atlieka labai svarbų vaidmenį, mažindamos socialinę atskirtį ne tik Europos, bet ir nacionaliniu lygmeniu, sutelkdamos žmones iš skirtingų socialinių grupių.

 

Garrett, Estijos nacionalinė jaunimo organizacijų taryba: Manau, kad svarbiausia jaunimo organizacijų funkcija yra galimybių kūrimas bei jaunų žmonių įtraukimas į veiklą, jų aktyvumo palaikymas bei šansų, kurių jie kitaip galbūt neturėtų, suteikimas.

 

Jeigu pažiūrėtumėme į tai, kiek žmonių yra įsitraukę į jaunimo organizacijų veiklą, pamatytumėme, jog skaičiai labai maži. Mano šalyje tai sudaro keturis procentus jaunimo, kitose šalyse irgi panašu, bet jie atlieka puikų darbą. Jie padeda siekti karjeros, daryti tinkamus sprendimus gyvenime, tad kuo daugiau tokių žmonių bus, tuo geriau. Manau, kad tai yra efektyviausias būdas pasiekti jaunimą, nes su juo kalbasi ne tėvai, ne jaunimo darbuotojai, o kiti jauni žmonės.

 

Sandra, Europos jaunimo forumas: Skirtingose šalyse jaunimo organizacijų vaidmuo skiriasi, tačiau nereikia užmiršti, kad jos turi išlikti nepriklausomos ir turėti įtakos jaunimui, užtikrindamos neformalų švietimą bei atstovaudamos jauniems žmonėms kalbėdami su įstatymų leidėjais, ruošdamos juos darbo rinkai.

 

Manau, kad jaunimo organizacijos yra ta vieta, kur jaunimas gali pradėti savo veiklą, formuoti  asmenybę, įgyti kompatencijų ir įsitraukti į socialinį gyvenimą. Be to, kartais formalusis išsilavinimas yra sunkiau prieinamas, tuo tarpu jaunimo organizacijos paprastai yra atviros visiems jauniems žmonėms.

 

Turbūt dauguma pasakytų, jog svarbiausia – pusiausvyra tarp didelių ir mažų jaunimo organizacijų. Aš manau, kad vietinės jaunimo organizacijos yra svarbiau nei didžiosios, nes jos gali pasiekti žmones  tiesiogiai ir jiems patiems tuomet lengviau įsitraukti į veiklą. Paprastai, jei įtrauki jaunimą pažįstamoje aplinkoje, jis padaro dar daugiau, o po to pereina į kitus lygius. Daugiau organizacijų vietiniu mastu yra būtina, kad jaunimas gautų kokybišką pagalbą.

 

Taigi, jaunimo organizacijų reikšmė neabejotina, o jų esmę šmaikščiai apibūdino Ugnė iš VJOSAS, sakydama, jog tai kaip alkoholio liūnas – kartą paragavęs, nebegali sustoti.

 

Eurodesk Lietuva ir ES programos „Veiklus jaunimas“ jaunoji žurnalistė Agnė Semėnaitė

Published: Thu, 19/09/2013 - 14:04


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!