Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

On Stéitsch

"On Stéitsch" est le rendez-vous des jeunes créateurs à la rentrée scolaire, avec 3 scènes, 1 salle d’exposition, des écrans et des stands d’information

Préparez-vous à un festival plein de découvertes et d’amusement!

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση

Ιστότοπος εκδήλωσης:

http://www.onsteitsch.lu/home/

Facebook:

https://www.facebook.com/onsteitsch

Διοργάνωση:

Όνομα:

Service National de la Jeunesse

venue

CarréRotondes, 1, rue de l'Aciérie, L-1112 - Λουξεμβούργο

Tweet Button: 

New!


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!