We noticed that you are using an older version of Microsoft Internet Explorer. This website is optimised for Internet Explorer version 9 and later, so please consider upgrading your browser so that you can enjoy all of this website's features. Visit the Microsoft website http://www.microsoft.com to download a newer version of Internet Explorer.

European Youth Portal

Information and opportunities for young people across Europe.


flag

News

Entrén till Europaparlamentet

Medborgarforum för att bekämpa ungdomsarbetslösheten

Mellan den 6-8 november arrangerar Europaparlamentet ett medborgarforum i Bryssel för att diskutera dagens utmaningar på arbetsmarknaden. Forumet är öppet för alla ungdomar i Europa.

Europaparlamentet bjuder in två ungdomar från varje medlemsland i EU till konferensen. En som arbetar och en som är arbetssökande. Tanken är att ungdomarna ska dela erfarenheter med varandra, diskutera arbetsmarknadsfrågor och komma fram till förslag på hur EUs politiker ska komma till rätta med ungdomsarbetslösheten som är väldigt hög i Europa.