European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Medborgarforum för att bekämpa ungdomsarbetslösheten

Entrén till Europaparlamentet
Mellan den 6-8 november arrangerar Europaparlamentet ett medborgarforum i Bryssel för att diskutera dagens utmaningar på arbetsmarknaden. Forumet är öppet för alla ungdomar i Europa.

Europaparlamentet bjuder in två ungdomar från varje medlemsland i EU till konferensen. En som arbetar och en som är arbetssökande. Tanken är att ungdomarna ska dela erfarenheter med varandra, diskutera arbetsmarknadsfrågor och komma fram till förslag på hur EUs politiker ska komma till rätta med ungdomsarbetslösheten som är väldigt hög i Europa.

Published: Mon, 09/09/2013 - 10:08


Tweet Button: 

New!


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!

Related links