Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Your Ideas for Europe

Your Ideas For Europe - Social Rights

Do you have an idea that could change Europe? Join the online debate on what social rights are in the Single Market.

During Single Market Month you will have the opportunity to discuss the future of Europe with other citizens, EU leaders, businesses, organisations and media.

 

You can already submit your idea online at: www.yourideasforeurope.eu in any of the EU’s 24 official languages.

 

Stay tuned on the websiteFacebook and Twittter for more details on the debate.

Συνδεθείτε μέσω του διαδικτύου: Your Ideas for Europe
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση

Ιστότοπος εκδήλωσης:

http://www.yourideasforeurope.eu/

Facebook:

http://www.facebook.com/YourIdeasForEurope

Twitter:

‪#‎Ideas4Europe