Pravdepodobne používate staršiu verziu prehliadača Microsoft Internet Explorer. Táto webová lokalita je optimalizovaná pre Internet Explorer – verzia 9 a vyššie. Ak chcete využívať všetky prvky tejto lokality, odporúčame inštaláciu vyššej verzie vášho prehliadača. Navštívte webovú lokalitu spoločnosti Microsoft http://www.microsoft.com, kde si môžete stiahnuť novšiu verziu prehliadača Internet Explorer.

Európsky portál pre mládež

Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.


flag

Zapj Sa

Logo della Presidenza lituana
© Presidenza lituana

Conferenza Giovanile UE a Vilnius

Dal 9 al 12 Settembre la Conferenza giovanile UE e l’incontro dei Direttori Generali agli Affari Giovanili riunirà 250 partecipanti per discutere le priorità delle politiche giovanili incentrate sull’inclusione sociale dei giovani.

La Conferenza giovanile UE e l’incontro dei Direttori Generali agli Affari Giovanili sono organizzati da ciascuna Presidenza su base annuale; coinvolgono delegazioni dai 28 Stati membri, rappresentanti del Forum Giovanile Europeo e del Segretariato Generale del Consiglio UE responsabili agli affari giovanili, rappresentanti delle Organizzazioni Giovanili Internazionali, i paesi candidati UE e i paesi dello Spazio Economico Europeo. La Conferenza è organizzata nel quadro della Presidenza Lituana del Consiglio UE.

 

I responsabili delle politiche e i rappresentanti giovanili discuteranno sui risultati e il processo del Dialogo Strutturato con i giovani, ponendo attenzione all’inclusione sociale dei giovani, in particolare coloro che non sono nell’occupazione, l’istruzione o la formazione.