European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Zaprojektuj przestrzeń przyjazną dla seniorów

Studenci architektury z całego świata mogą wziąć udział w konkursie organizowanym przez International Council for Caring Communities

Celem konkursu jest nagrodzenie najciekawszych pomysłów na zintegrowanie osób starszych ze strukturą danej społeczności i pełne włączenie ich w działania społeczne, kulturalne i gospodarcze.
 

Zadaniem uczestników jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, „czy możliwe jest stworzenie sprawnie funkcjonujących, zróżnicowanych i wielopokoleniowych społeczności dla starszych ludzi, z uwzględnieniem technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. W jaki sposób starsze osoby w pełni integrować, włączać i angażować w życie ich społeczności?”.
 

By wziąć udział w konkursie, studenci studiów I lub II stopnia muszą do 15 września wypełniać formularz zgłoszeniowy. Projekty przesyłać można do 31 grudnia 2013 r. Zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca otrzymają nagrody finansowe.

Published: Wed, 14/08/2013 - 12:47


Tweet Button: 

New!


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!

Related links