You are here

flag
29/10/2013 09:00 to 30/10/2013 13:00
[GMT]

Teangacha ar fáil

european youth portal

II Asamblea General Eurodesk España

Tá an t‑ábhar seo ar fáil faoi láthair sna teangacha seo a leanas: .

Ceulaj, Avenida de América, Mollina, Malaga - an Spáinn

Reunión de los multiplicadores cualificados de la Red Eurodesk en España

II Asamblea General Eurodesk España

II Asamblea General Eurodesk España

Se convoca a los puestos locales de la red Eurodesk a participar en la asamblea anual que se celebrará en la sede del Centro Euro Latinoamericano de Juventud del INJUVE en Mollina.

Lugar:         Centro Euro Latinoamericano de Juventud, CEULAJ
Avenida de América, s/n - 29532 MOLLINA (Málaga)

* Lunes 28 de octubre de 2013:

20:00 Llegada al CEULAJ.

21:00 Cena


* Martes 29 de octubre de 2013: de 09:30 h. a 20:30 h.

08:30 Desayuno

09:30- 11:30 Presentación de ponencias. 11:30- 12:00 Café.

12:30- 14:00 Grupos de trabajo. 14:00 Comida.

16:00- 18:00 Grupos de trabajo. 18:00- 18:30 Café.

18:30 – 20:30 Puesta en común de conclusiones y establecimiento de acciones futuras.

21:00 Cena.


* Miércoles 30 de octubre de 2013: de 9:00h a 13:00 h.

08:00 Desayuno

09:00 Orden del día:
1º. Lectura del acta anterior (Asamblea Anual de Eurodesk de mayo de 2012).

2º. Asamblea General de Eurodesk en Lituania.

3º Seminario Internacional de Multiplicadores en Bruselas y Premios Eurodesk.

4º. Participación de los puestos locales en FirstClass.
        
5º. Nuevo papel de los multiplicadores Locales en el PEJ.

6º. Eurodesk y Eramus+

7º. Material publicitario de Eurodesk 2014.

8º. Calendario de Actividades para el Primer Semestre de 2014.

9º. Ruegos y preguntas.

13:00 Cierre de la asamblea

13:15 Comida
 

Faisnéis bhreise faoi imeachtaí

Suíomh gréasáin d’imeachtaí:

http://www.juventudenaccion.injuve.es/eurodesk/

Seoladh ríomhphoist d’imeachtaí:

eurodesk@injuve.es

Rochtain do chathaoireacha rothaí:

Go hiomlán oiriúnach do chathaoireacha rothaí

Arna eagrú ag

Ainm:

Eurodesk Injuve

Seoladh:

an Spáinn

Suíomh gréasáin:

www.injuve.es