Διαπιστώσαμε ότι χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του Microsoft Internet Explorer. Ο ιστότοπος αυτός λειτουργεί άριστα με Internet Explorer έκδοση 9 και μεταγενέστερη, γι’ αυτό θα πρέπει να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως τον ιστότοπο. Τηλεφορτώστε μια νεότερη έκδοση του Internet Explorer από τον ιστότοπο http://www.microsoft.com της Microsoft.

Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.


flag

Εκδηλώσεις

10 Years Euromed

Our White Sea V: NGO cooperation in EuroMed…. 10 years and beyond

Unique opportunity to meet colleagues in the youth field, discover and discuss the challenges of NGOs cooperation within EuroMediterranean framework, assess 5 years of Our White Sea and celebrate 10 years of EuroMed Youth Platform.

The event will celebrate the 10th Anniverary of the EuroMed Youth Platform, which was offically launched in 2003, and the 5th Anniversary of Our White Sea, with 50 participants from around Europe and the Mediterranean Countries. The title of the meeting originated from the name attributed to the Mediterranean Sea by the Islamic World; Our Middle Sea and the by Romans; Mare Nostrum.

This meeting promotes networking between organizations in order to proffer young people with opportunities to actively participate, stimulating initiative, innovation and entrepreneurship. 

 

venue
Μάλτα