We noticed that you are using an older version of Microsoft Internet Explorer. This website is optimised for Internet Explorer version 9 and later, so please consider upgrading your browser so that you can enjoy all of this website's features. Visit the Microsoft website http://www.microsoft.com to download a newer version of Internet Explorer.

European Youth Portal

Information and opportunities for young people across Europe.


flag

European Voluntary Service

човече от пластелин, държащо българското знаме
Европейската доброволческа служба става все по-популярна в България

Европейската доброволческа служба в България

Включи се в невероятното преживяване, наречено Европейска доброволческа служба

Европейската доброволческа служба е инициатива на Европейската комисия и предлага възможност на българските младежи (момичета и момчета) на възраст между 18 и 30 години да положат доброволен труд в една от страните-членки на Европейския съюз (в повечето случаи за период от 6 до 12 месеца), работейки към социални, екологични и други, различни по тематика младежки проекти в акредитирани от Европейската комисия организации. Към момента ЕДС е част от Програма "Младежта в действие 2007-2013" на ЕС. Чрез помощта, която доброволците оказват в избраната от тях организация-домакин и практическия опит, придобит на място, младите хора преминават през така нареченото неформално образование, чиято основна идея е да се научи нещо ново и полезно извън академичната среда като се направи и преживее, което от своя страна носи лично удовлетворение и увереност на младите хора.

Европейската доброволческа служба стартира през 1996 г. като пилотна дейност на Европейската комисия. Всяка година повече от 4000 европейски младежи участват в ЕДС, като около 70% от тях са момичета.

 

България се включи в ЕДС през 2002 г. и интереса към тази дейност непрекъснато расте. Акредитираните към момента български организации, които имат право да изпращат и посрещат доброволци от/в България са вече над 100. През 2012 г. над 200 младежи от ЕС и държави извън ЕС са участвали в ЕДС в български организации, а над 100 българи са заминали на проекти в чужбина.

Доброволческата служба не е нито студентска бригада, нито летен стаж, нито традиционното и добре познато гледане на деца. Тя е това, което всеки сам иска да види в доброволчеството и да съпреживее лично – оказване на помощ за нуждаещите се от нея, авантюра за пътешествениците по душа, нова култура и приятели, ценна идея за това къде и как човек може да бъде полезен.  

 

Националният център "Европейски младежки програми и инициативи" е институтцията в България, отговорна за администрирането на ЕДС на национално ниво в ролята му на Национална агенция по Програма "Младежта в действие", в която е включена и Европейската доброволческа служба. НЦЕМПИ поддържа специална фейсбук страница, в която можеш да обмениш идеи с други младежи, желаещи да участват в ЕДС или вече участвали.

 

Ако желаеш да се включиш в ЕДС, първата стъпка, която трябва да направиш, е да намериш акредитирана изпращаща организация, която да ти помогне в процеса на кандидатстване за ЕДС доброволец. Пълният списък с акредитирани организации е публикуван на сайта на Европейската комисия