European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Европейската доброволческа служба в България

човече от пластелин, държащо българското знаме
Европейската доброволческа служба става все по-популярна в България
Включи се в невероятното преживяване, наречено Европейска доброволческа служба

Европейската доброволческа служба е инициатива на Европейската комисия и предлага възможност на българските младежи (момичета и момчета) на възраст между 18 и 30 години да положат доброволен труд в една от страните-членки на Европейския съюз (в повечето случаи за период от 6 до 12 месеца), работейки към социални, екологични и други, различни по тематика младежки проекти в акредитирани от Европейската комисия организации. Към момента ЕДС е част от Програма "Младежта в действие 2007-2013" на ЕС. Чрез помощта, която доброволците оказват в избраната от тях организация-домакин и практическия опит, придобит на място, младите хора преминават през така нареченото неформално образование, чиято основна идея е да се научи нещо ново и полезно извън академичната среда като се направи и преживее, което от своя страна носи лично удовлетворение и увереност на младите хора.

Европейската доброволческа служба стартира през 1996 г. като пилотна дейност на Европейската комисия. Всяка година повече от 4000 европейски младежи участват в ЕДС, като около 70% от тях са момичета.

 

България се включи в ЕДС през 2002 г. и интереса към тази дейност непрекъснато расте. Акредитираните към момента български организации, които имат право да изпращат и посрещат доброволци от/в България са вече над 100. През 2012 г. над 200 младежи от ЕС и държави извън ЕС са участвали в ЕДС в български организации, а над 100 българи са заминали на проекти в чужбина.

Доброволческата служба не е нито студентска бригада, нито летен стаж, нито традиционното и добре познато гледане на деца. Тя е това, което всеки сам иска да види в доброволчеството и да съпреживее лично – оказване на помощ за нуждаещите се от нея, авантюра за пътешествениците по душа, нова култура и приятели, ценна идея за това къде и как човек може да бъде полезен.  

 

Националният център "Европейски младежки програми и инициативи" е институтцията в България, отговорна за администрирането на ЕДС на национално ниво в ролята му на Национална агенция по Програма "Младежта в действие", в която е включена и Европейската доброволческа служба. НЦЕМПИ поддържа специална фейсбук страница, в която можеш да обмениш идеи с други младежи, желаещи да участват в ЕДС или вече участвали.

 

Ако желаеш да се включиш в ЕДС, първата стъпка, която трябва да направиш, е да намериш акредитирана изпращаща организация, която да ти помогне в процеса на кандидатстване за ЕДС доброволец. Пълният списък с акредитирани организации е публикуван на сайта на Европейската комисия