European Youth Portal

Information and opportunities for young people across Europe.

© fotolia.com - Drivepix
© fotolia.com - Drivepix

Ta videregående i Frankrike

I Bayeux, Rouen og Lyon kan norske elever følge ta videregående på linje med franske elever. En norsk lærer sørger for at du også får undervisning i norsk, og stipender gjør at dette ikke blir dyrere enn å gå videregående hjemme.

Høres dette fristende ut? Etter tre år på fransk lycee snakker du flytende fransk, du har en ny kultur under huden og eksamenen kan være en skikkelig døråpner!  Årene med utveksling i Frankrike gir deg venner og minner for livet, og er med på å forme deg som person.

 

Språk og skolesystem

Det kreves ikke franskkunnskaper på forhånd. Du får et godt språkkurs i Norge sommeren før du reiser, og så du må regne med å jobbe intensivt, spesielt det første halve året. Det franske skolesystemet regnes som et av de tøffeste i verden, og det krever at du har gode arbeidsvaner. Du undervises i fransk første året og i norsk språk, litteratur og historie alle tre årene av en norsk lærer. Slik får du med deg pensum fra videregående skole hjemme i Norge, og du har fortsatt sjanse til å studere videre i Norge.

 

Den norske læreren organiserer også en del fellesaktiviteter for de norske, er bindeledd mellom skolen, elevene og foreldre hjemme, og er en god moralsk støtte hvis hjemlengselen eller eksamensnervene slår inn.

 

Fransk baccalauréat er kjent over hele verden. Hvis du oppnår gode resultater i den franske bac-en, har du gode sjanser for å komme inn på presisjetunge skoler verden over, og du mister heller ikke muligheten til å studere fag med høye karakterkrav i Norge.


Store stipender

Du betaler ikke mer for å gå på videregående i Frankrike enn i Norge. Statens Lånekasse gir stipend og dekker to hjemreiser i året. I tillegg får du andre ytelser fra franske myndigheter og fra Fylkesmannen i Vest-Agder (FIVAI).

 

Vil du vite mer?

Se filmen om franske lyceer og finn mer informasjon på FIVAIS nettsider.


Hvordan komme med

Du kan laste nes søknadsskjema, veiledning og informasjon fra FIVAIS nettsider. Søknadsfristen er 1. april, men du bør starte i god tid før dette, fordi du trenger en del vedlegg. En komité av tidligere elever, lærere og representanter for franske myndigheter vurderer søknadene og bestemmer hvem som kommer til intervju. Intervjuet er på 20 minutter og foregår i Oslo.Har du lang reisevei, får du dekket utgiftene.

 

Andre muligheter på videregående

Gjennom FIVAI kan du også søke på ett år på fransk videregående, tre år på restaurant- og matfag i Frankrike, og United World College