European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

NAV – arbeids og velferdsforvaltningen i Norge

© fotolia.com - goodluz
© fotolia.com - goodluz
NAV er et stort system bygget for å hjelpe. Ved å gi praktisk hjelp, rådgivning og økonomisk stønad skal NAV kunne hjelpe mennesker i ulike livssituasjoner.

En dør til ulike tjenester

Det finnes 456 NAV-kontorer i Norge, og du tilhører det NAV-kontoret som ligger i din kommune eller bydel. Tjenestene til NAV er inndelt i en statlig del og en kommunal del, samlet på ett kontor. Arbeid og trygd er statlig og sosialhjelp er kommunalt.

 

NAVs ansvarsområde er stort. For å få utfyllende informasjon om hva NAV kan tilby akkurat deg i din livssituasjon, kan du ringe NAV servicetelefon: 810 33 810.  Der kan du taste deg frem til informasjon på en automatisk telefonsvarer. På nav.no finner du mer informasjon om tjenestene som tilbys, og det er linket til flere av ytelsene i eksemplet under. På Ditt NAV finner du flere selvbetjente tjenester.  Du trenger MinID for å logge deg inn på DittNAV. Du kan ringe 800 30 300 for å få hjelp til å forstå MinID. Dersom du ikke har MinID kan du logge deg inn med en legitimasjonskode, som du kan få ved å møte opp på ditt lokale NAV-kontor.

 

Eksempel på et besøk hos NAV

Marie er i en vanskelig livssituasjon. Hun har ikke jobb og lite penger og hun oppsøker derfor sitt lokale NAV-kontor.

 

Hun må trekke kølapp og det er litt ventetid, men når hun får snakke med en mottakskonsulent får hun råd og veiledning tilpasset sin situasjon. Personen i skranken sier han først vil sjekke om hun har rettigheter innenfor den statlige delen. Dette kan for eksempel være dagpenger, arbeidsavklaringspenger eller sykepenger. Marie lurer på om hun ikke kan få sosialhjelp (økonomisk stønad). Hun blir forklart at det har hun først rett på dersom hun ikke kan sørge for livsopphold gjennom inntektsgivende arbeid, egne midler eller ved hjelp av andre økonomiske rettigheter. Marie har jobbet tidligere og får vite at det finnes en god oversikt over ledige stillinger på nav.no. Hun får noen tips til jobbsøking og mottakskonsulenten nevner at de også har arbeidsrettede tiltak hvor de prioriterer ungdom som sliter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Marie blir anbefalt å registere seg som arbeidssøkerDittNAV, for å deretter kunne søke dagpenger og eventuelt andre tiltak.

 

Hun får vite at mye av det som før måtte gjøres på NAV sine kontorer, kan gjøres hjemmefra på nettet. Hun sier hun synes det er vanskelig å finne frem i mylderet av informasjon og skjemaer på slike nettsider, og blir fortalt at hun kan ringe brukerstøtten dersom hun står fast underveis. Det kommer frem at Marie også har gjeldsproblemer og hun blir informert om at hun kan ringe økonomirådgivningstelefonen til NAV, og at hun også har rett på økonomisk rådgivning.

 

Det kan være mange ulike grunner til å oppsøke NAV, og historien over er bare ett eksempel.

Published: Mon, 27/05/2013 - 18:16


Tweet Button: 

Related links


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!