Portal Europeo de la Juventud

Información y oportunidades para los jóvenes en Europa.


Zaključki Sveta na področju mladine

V Bruslju je 20. novembra 2017 zasedal Svet za izobraževanje, mladino, kulturo in šport.