Portal Europeo de la Juventud

Información y oportunidades para los jóvenes en Europa.


Mladinfogram: Kaj je pokazala vmesna evalvacija programa Erasmus +: Ml

V novem Mladinfogramu predstavljamo nekaj izsekov iz Vmesne evalvacije programa Erasmus +: Mladi v akciji.

Poudarki so izbrani na podlagi Nacionalnega poročila o implementaciji in učinkih programa Erasmus + Mladi v akciji v Sloveniji, ki ga je izvedla Fakulteta za družbene vede maja 2017. Več ...