You are here

flag

Published: 24/05/2013 18:03

Available languages

european youth portal

Serviciul European de Voluntariat: despre ce este vorba?

This content is currently available in the following languages: .

Ai între 18 şi 30 de ani şi îți dorești să petreci între 2 şi 12 luni în străinătate, ca voluntar al Serviciului European de Voluntariat (SEV)?

© shutterstock.com

Prin Serviciul European de Voluntariat (SEV) tinerii pot face stagii de voluntariat într-o altă țară - țări participante la programul Tineret în Acțiune, țări din vecinătatea UE sau alte țări partenere din lume.

 

Pentru un tânăr voluntar, SEV reprezintă o adevărată experiență de învățare. Dincolo de faptul că se implică într-o altă comunitate, voluntarul SEV are șansa de a descoperi o altă cultură, o altă realitate decât cea din țara sa. Mai mult decât atât, voluntariatul în context SEV îi oferă acestuia ocazia de a se cunoaște pe sine.

 

“A fi voluntar înseamnă în primul rând să te descoperi pe tine. Poate crezi că te cunoști foarte bine, dar a fi departe de casă, de familie, de prieteni, a fi într-un mediu complet nou îți va demonstra că încă te poți surprinde. Poți să descoperi că ai abilități pe care nu credeai că lei ai. Pentru toate astea îți trebuie curaj.

Regimantas Puida, voluntar SEV din Lituania implicat în proiectul “DO!DO!DO! It’s time for you” derulat de Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca, proiect în care voluntarii SEV au planificat și implementat 14 evenimente în cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului 2011

 

Cum funcţionează?

Stagiile SEV se derulează întotdeauna pe baza unui proiect scris și implementat fie de organizația gazdă, fie de cea de trimitere, finanțat de Agenția Națională pentru programul Tineret în Acțiune din țara respectivă. Orice proiect SEV include cel puțin trei actori principali:

  • Voluntarul – tânărul care va derula stagiul de voluntariat într-o organizație dintr-o țară UE sau parteneră în program, diferită de țara sa de reședință;
  • Organizația de trimitere – o organizație acreditată pentru acest rol, din țara de reședință a tânărului, care se ocupă de trimiterea lui și care asigură comunicarea cu organizația gazdă, susținând voluntarul în toate procedurile premergătoare plecării sale, dar și pe parcursul sau după încheierea stagiului de voluntariat;
  • Organizația gazdă – organizația (organizație non-profit sau instituție) care derulează proiectul SEV în cadrul căruia voluntarul își va derula activitatea pe perioada stagiului de voluntariat SEV.

 

Stagiul de voluntariat SEV poate avea o durata minimă de 1 lună și o durată maximă de 12 luni (excluzând pregătirea și evaluarea). Orice proiect SEV include un ciclu de formare și evaluare. De regulă, un tânăr poate poate derula pe parcursul vieții un singur stagiu de voluntariat în cadrul schemei SEV. În cazul tinerilor cu șanse reduse sau pentru activitățile voluntare de grup, dacă este suficient justificat, o durată minimă de două săptămâni este permisă. Voluntarii pot lucra în numeroase domenii: cultură, tineret, sport, copiii, informare pentru tineret, patrimoniu cultural, artă, bunăstarea animalelor, mediu, cooperare pentru dezvoltare etc. Proiectele SEV nu presupun intervenții cu grad de risc (de ex. ajutor umanitar, ajutor de urgență etc.)! Odată finalizat proiectul SEV, voluntarii primesc un certificat, Youthpass, care confirmă participarea şi cuprinde o descriere a proiectului.

 

SEV este gratuit pentru voluntari. Voluntarii beneficiază de sprijin logistic de la organizația de trimitere înainte de plecare și de la cea gazdă pe perioada stagiului, inclusiv bani de buzunar, masă, cazare şi asigurare. Singurul lucru pe care trebuie să-l facă este să achite o mică parte (maxim 10%) din costurile de transport.

 

Cine poate lua parte la SEV?

Pot lua parte la un stagiu SEV tineri cu vârsta între 18 și 30 de ani, rezidenți legali într-o țară membră UE sau într-o țară parteneră, indiferent de mediul de proveniență al acestora, respectându-se criteriul non-discriminării. Pot exista și excepții de la limita inferioară de vârstă în cazul tinerilor cu oportunități reduse, inclusiv tinerii cu dizabilități, care pot participa în proiecte SEV începând cu vârsta de 16 ani.

 

Nu este nevoie să cunoști limba țării gazdă, să ai abilități speciale, o calificare sau vreo experiență anume pentru a deveni voluntar SEV. Orice tânăr aflat la vârsta vizată de acest program este binevenit să se înscrie. Totuși, organizația gazdă are libertatea de a-și selecta voluntarii care se vor implica în proiectele sale.

 

Pentru a-ți găsi o organizaţie de trimitere sau de găzduire, consultă baza de date a organizaţiilor acreditate SEV.

Poţi verifica lista ţărilor eligibile în Ghidul programului.