You are here

flag
01/06/2013 18:15 to 20:00
[CET]

Pieejamās valodas

european youth portal

Plenary discussion “Jugend MACHT Politik”

Šī informācija pašreiz ir lasāma šādās valodās: .

Amt der Landesregierung Burgenland, Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt, Burgenland - Austrija

Politicians and participants of the workshops are talking about the topics youth and politics, active citizenship, inclusion and youth unemployment

birthday cake for celebrating 25 years of EU youth programmes

© Österreichische Agentur "Jugend in Aktion" / KOMO Wien

Papildu ziņas par pasākumu

Rezervēšana:

Nāc, kad vēlies, — nav jārezervē

Organizētājs:

Nosaukums:

Jugendinfo Burgenland

Adrese:

Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt, Burgenland - Austrija

Tīmekļa vietne:

http://www.ljr.at

E-pasta adrese:

post.ljr@bgld.gv.at

Tālruņa numurs:

0043 2682 600 2902