Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

birthday cake for celebrating 25 years of EU youth programmes
© Österreichische Agentur "Jugend in Aktion" / KOMO Wien

Plenary discussion “Jugend MACHT Politik”

Politicians and participants of the workshops are talking about the topics youth and politics, active citizenship, inclusion and youth unemployment

Διοργάνωση:

Όνομα:

Jugendinfo Burgenland

Διεύθυνση:

Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt, Burgenland - Αυστρία

Ιστότοπος:

http://www.ljr.at

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

post.ljr@bgld.gv.at

Αριθμός τηλεφώνου:

0043 2682 600 2902

venue
Amt der Landesregierung Burgenland, Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt, Burgenland - Αυστρία