Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Erasmus+ ifjúsági kategória – startolj el, és érj célba eredményesen!

Az Erasmus+ programot, amely az idén ünnepli 30. szülinapját, már sok szempontból bemutattuk. Most azonban csak az ifjúsági részről ejtünk szót, de így is sok mindent tudhattunk meg a Tempus Közalapítvány Erasmus+ START információs napján.

A Tempus Közalapítványban rendezett Erasmus+ START előadás mindazoknak szólt, akik a program ifjúsági részével (legyen az a KA1, a KA2 vagy a KA3-as pályázati kategórián belül megvalósuló pályázat) szerettek volna megismerkedni, illetve szerették volna jobban átlátni a program felépítését is, hiszen ez nem egyszerű feladat.

 

Mit, mikor, miért?

 

Az idén 30 éves program „definícióját” talán a legtöbben már jól ismerik, vagyis azt, hogy számos oktatással, képzéssel, ifjúsággal és sporttal kapcsolatos lehetőséget magában foglal. Sokakban felmerülhet azonban a kérdés, hogy miért is kell külön kezelni az ifjúság témakörét, hiszen a fiatalok szinte minden programterületen jelentős szerepet játszanak. Ugyanakkor azt érdemes figyelembe venni, hogy a fiatalok számára más lehetőségek is rendelkezésre állnak a képzéseken, külföldi tanulmányutakon vagy sporteseményekben való részvételen kívül. Ebben a cikkben tehát nem a felsőoktatás, a köznevelés, a szakképzés vagy a felnőttképzés területén található lehetőségekről olvashattok többet, hanem minden más, a legfeljebb 30 éves fiatalokat érintő kezdeményezésekről.

 

 

A programok körébe alapvetően a KA1-es, KA2-es és KA3-as alprogramok tartoznak, amelyek mindegyike más-más tevékenységkört foglal magában.

 

Az egyéni mobilitást előtérbe helyező KA1-es lehetőségek között találhatóak az 5-21 napos ifjúsági cserék, amelyek nagyon jó első nemzetközi tapasztalatként szolgálhatnak mind a kezdő pályázók, mind a fiatalok számára, és fontos, hogy egy konkrét téma köré épített nem-formális tanulási lehetőséget biztosítanak. Ezzel szemben a szintén KA1-es kategóriájú EVS 2-21 hónapos külföldi lehetőséget biztosít Európán belül és kívül egyaránt, önkéntes tevékenységet folytatni kívánó 17-30 éves fiatalok részére. Végül itt kell megemlíteni az ifjúsági területen dolgozó szakemberek külföldi képzéseken, tanulmányutakon, szakmai látogatásokon való részvételi lehetőségeit is.

 

A KA2-es kategóriába teljesen más jellegű tevékenységek tartoznak: ekkor nem egyének mobilitása valósul meg, hanem szervezetek építenek ki stratégiai partnerségeket. A fiatalok azonban ilyen típusú programokban is részt vehetnek, mint például a nemzetközi ifjúsági kezdeményezésekben, amelyek során több külföldi ifjúsági csoport dolgozik együtt egy adott témán – remek lehetőség a jó ötletek megvalósítására. A stratégiai partnerségek ennél összetettebb és hosszabb folyamatok, hiszen akár 3 éven át is tarthatnak. Erről a fiatalabbak talán kevesebbet hallanak, hiszen ezekben a partnerségekben általában civil szervezetek, oktatási és közintézmények, vállalatok és kulturális központok vesznek részt.

 

A KA3-as kategória igazi különlegességként szolgál minden, az őket érintő folyamatok alakítása iránt érdeklődő fiatal számára. Ebben a kategóriában ugyanis lehetőségük van csatlakozni a szakemberekkel, döntéshozókkal folyó párbeszédhez, ráadásul több ország hasonló korú fiataljaival is találkozhatnak és beszélgethetnek.

 

Látható, hogy nagyon sokféle projektben vehetnek részt a fiatalok, a kérdés azonban az, hogy az élmény- és tudásszerzésen kívül mit nyújtanak még ezek a lehetőségek? Az EU ifjúságpolitikája számos fejlesztendő területre koncentrál, és ezek párhuzamban állnak az egyes projektek fejlesztési céljaival is. A részt vevő fiatalok például jobban megismerhetik a munka világát és ezáltal javítható a fiatalokat érintő munkanélküliségi ráta; elfogadóbbá válnak a kulturális és egyéb különbségeket illetően; számos készségüket és képességüket fejleszthetik, tanulhatnak az európai polgárságról, a demokráciáról, a részvételről és így tovább.

 

 

Inkább pályáznál? Akkor ezeket a lépcsőfokokat kell bejárnod

 

 

Aki nem résztvevőként venne részt a programban, hanem saját projektötletét szeretné megvalósítani, egy fokkal bonyolultabb helyzetben van, hiszen a pályázás egy jól megtervezendő folyamat, és lépései pontos nyomon követést igényelnek. Nem szabad azért elkeseredni, mert egy-két (próba)pályázat összeállítása után már sokkal egyszerűbb a dolog!

 

Elsőként érdemes átgondolni, milyen témájú és típusú projektet érdemes megvalósítani: igény van rá a helyi közösségben, van-e egy olyan csoport, amely segítene a megvalósításában, stb. Ha a projektterv megszületett, a pályázónak regisztrálnia kell az Európai Bizottság által működtetett Participant Portalon. Amire a pályázáskor a leginkább figyelni kell, az a formai és tartalmi követelmények betartása, valamint a kötelező elektronikus űrlapok és mellékletek csatolása.

 

Miután megtörtént a pályázat leadása, azt formai és tartalmi szempontok alapján értékelik, így meg kell várni a pályázati eredmények nyilvánosságra hozását. A rangsor alapján a végeredményt először a Tempus Közalapítvány honlapján teszik közzé, majd minden pályázó értesítést is kap. A győztesek egy információs napon vesznek részt, hogy a projekt megvalósításának további szakaszai is gördülékenyen folyhassanak.

 

A projekt lezárása az ún. beszámolással (a projektgazdák szakmai és pénzügyi elszámolást is nyújtanak be egy online felületen) sem ér véget: a folyamatot a disszemináció, azaz a projekt eredményeinek, produktumainak terjesztése követi.

 

Végszó – és egy-két jó tanács

 

És végül az egyik legfontosabb kérdés: kik pályázhatnak? A pályázati kategória a civil szervezetek körében a legnépszerűbb, de lehetőséget kapnak közintézmények és olyan cégek is, amelyek szerepet vállalnak a társadalmi felelősségvállalásban. Ha viszont az érdeklődő nem tagja egy szervezetnek sem, de szeretne pályázni, fiatalként informális csoport (azaz szervezeti háttérrel nem rendelkező közösség) tagjaként is megteheti ezt.

 

A fentieket olvasva talán már te is úgy érzed, hogy nem is olyan bonyolult ez az egész folyamat. A pályázáskor mindig jó, ha többen is átnézik az anyagot, mert egy „avatatlan szem” fel tud fedezni olyan hibákat, amit te, vagy a csapatod nem vett észre. Merj újító lenni, mutasd be a szokatlannak tűnő ötleteidet, és végül nyújtsd be nyugodt szívvel a pályázatodat!

 

Horváth Dóra

 

Képek:

Freepik

Miguel Á Padrinian Pexels

meisjedevos Pixabay

 

 Ezt a cikket az Európai Ifjúsági Portál Facebook oldalán kommentelheted!