Európsky portál pre mládež

Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

birthday cake for celebrating 25 years of EU youth programmes
© Österreichische Agentur "Jugend in Aktion" / KOMO Wien

Get to know the EU youth programme!

Presentation of the Youth in Action programme and various Youth in Action projects

Do you know what kind of support structures the EU offers for young people? Get to know the EU programme "Youth in Action" and the possibilities and opportunities it offers especially for young people as well as youth workers. Talk to well experienced beneficiaries and learn more about their Youth in Action projects.

Ďalšie informácie o podujatí

0043 316 90 370 225


Rezervácie:

Rezervácia je možná (ale nie nevyhnutná)

Webová lokalita podujatia:

http://www.logo.at/euinfo/jiatreffen

E-mailová adresa podujatia:

faustina.verra@logo.at

Organizátor:

Meno:

LOGO EU.INFO

Adresa:

Karmeliterplatz 2, 8010 Graz, Styria - Rakúsko

Webová lokalita:

http://www.logo.at

E-mailová adresa:

euinfo@logo.at

Telefónne číslo:

0043 316 90 370 225

venue

greenbox West, Eggenberger Allee 31, 8020 Graz, Styria - Rakúsko