Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Get to know the EU youth programme!

birthday cake for celebrating 25 years of EU youth programmes
© Österreichische Agentur "Jugend in Aktion" / KOMO Wien
Presentation of the Youth in Action programme and various Youth in Action projects

Do you know what kind of support structures the EU offers for young people? Get to know the EU programme "Youth in Action" and the possibilities and opportunities it offers especially for young people as well as youth workers. Talk to well experienced beneficiaries and learn more about their Youth in Action projects.

Informacje dodatkowe

0043 316 90 370 225

Rezerwacja:

Rezerwacja jest możliwa, ale nie konieczna

Strona internetowa poświęcona wydarzeniu:

http://www.logo.at/euinfo/jiatreffen

Adres e-mail organizatorów wydarzenia:

faustina.verra@logo.at

Organizator:

Nazwa:

LOGO EU.INFO

Adres:

Karmeliterplatz 2, 8010 Graz, Styria - Austria

Strona internetowa:

http://www.logo.at

Adres e-mail:

euinfo@logo.at

Tel.:

0043 316 90 370 225

venue

greenbox West, Eggenberger Allee 31, 8020 Graz, Styria - Austria

Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie