Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Get to know the EU youth programme!

birthday cake for celebrating 25 years of EU youth programmes
© Österreichische Agentur "Jugend in Aktion" / KOMO Wien
Presentation of the Youth in Action programme and various Youth in Action projects

Do you know what kind of support structures the EU offers for young people? Get to know the EU programme "Youth in Action" and the possibilities and opportunities it offers especially for young people as well as youth workers. Talk to well experienced beneficiaries and learn more about their Youth in Action projects.

Mer informasjon om arrangementer

0043 316 90 370 225

Bestilling:

Bestilling er mulig, men ikke påkrevd

Webområde for arrangement:

http://www.logo.at/euinfo/jiatreffen

E-postadresse til arrangement:

faustina.verra@logo.at

Organisert av

Navn:

LOGO EU.INFO

Adresse:

Karmeliterplatz 2, 8010 Graz, Styria - Østerrike

Webområde:

http://www.logo.at

E-postadresse:

euinfo@logo.at

Telefonnummer:

0043 316 90 370 225

venue

greenbox West, Eggenberger Allee 31, 8020 Graz, Styria - Østerrike

Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!