Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Get to know the EU youth programme!

birthday cake for celebrating 25 years of EU youth programmes
© Österreichische Agentur "Jugend in Aktion" / KOMO Wien
Presentation of the Youth in Action programme and various Youth in Action projects

Do you know what kind of support structures the EU offers for young people? Get to know the EU programme "Youth in Action" and the possibilities and opportunities it offers especially for young people as well as youth workers. Talk to well experienced beneficiaries and learn more about their Youth in Action projects.

Papildu ziņas par pasākumu

0043 316 90 370 225

Rezervēšana:

Var rezervēt, bet nav obligāti

Tīmekļa vietne par pasākumu:

http://www.logo.at/euinfo/jiatreffen

E-pasta adrese saziņai par pasākumu:

faustina.verra@logo.at

Organizētājs:

Nosaukums:

LOGO EU.INFO

Adrese:

Karmeliterplatz 2, 8010 Graz, Styria - Austrija

Tīmekļa vietne:

http://www.logo.at

E-pasta adrese:

euinfo@logo.at

Tālruņa numurs:

0043 316 90 370 225

venue

greenbox West, Eggenberger Allee 31, 8020 Graz, Styria - Austrija

Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!