Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

birthday cake for celebrating 25 years of EU youth programmes
© Österreichische Agentur "Jugend in Aktion" / KOMO Wien

Get to know the EU youth programme!

Presentation of the Youth in Action programme and various Youth in Action projects

Do you know what kind of support structures the EU offers for young people? Get to know the EU programme "Youth in Action" and the possibilities and opportunities it offers especially for young people as well as youth workers. Talk to well experienced beneficiaries and learn more about their Youth in Action projects.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση

0043 316 90 370 225


Κράτηση θέσης:

Κράτηση δυνατή αλλά όχι αναγκαία

Ιστότοπος εκδήλωσης:

http://www.logo.at/euinfo/jiatreffen

Ηλεκτρονική διεύθυνση εκδήλωσης:

faustina.verra@logo.at

Διοργάνωση:

Όνομα:

LOGO EU.INFO

Διεύθυνση:

Karmeliterplatz 2, 8010 Graz, Styria - Αυστρία

Ιστότοπος:

http://www.logo.at

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

euinfo@logo.at

Αριθμός τηλεφώνου:

0043 316 90 370 225

venue

greenbox West, Eggenberger Allee 31, 8020 Graz, Styria - Αυστρία