Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

European Youth Week - Workshop ”Challenge the Talent”

©  Eurodesk
© Eurodesk
"Teatre Ambassaden" will host a seminar for 30 young people focussing on young people's active citizenship and expressions through art

Teatre Ambassaden  ishosting a seminar for 30 young people focussing on young people's active citizenship and expressions through art.

The aim is to show how art can contribute to active participation.

The methods to be used will be speeches, interactive sessions and working groups.

The results of the discussions will be handled over to the Mayor of Culture in Aarhus. Furthermore, the conclusions/recommendations will be published in a newspaper which will be distributed to the politicians of the Danish Parliament after the seminar.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση

Ιστότοπος εκδήλωσης:

http://ambassaden.dk/program/vis-event/?event=3359

Πρόσβαση αναπηρικών αμαξιδίων:

Unknown

Διοργάνωση:

venue

Aahus, Region Nordjylland - Δανία

Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!