European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Ak právne poradenstvo, tak Eurolegis

Eurolegis môže pomôcť občanom v konkrétnych životných situáciách ako je štúdium, práca, či podnikanie v Európskej únii.

Slovenskí občania a organizácie môžu od začiatku októbra 2011 využívať bezplatné právne poradenstvo Eurolegis. Jeho cieľom je poskytnúť rýchly prístup k informáciám o práve Európskej únie a jeho uplatňovaní na Slovensku.

 

Občania a organizácie sa môžu s právnymi otázkami obrátiť na Eurolegis buď e-mailom na adrese eurolegis@europa.sk alebo si môžu na telefónom čísle 02 / 54 43 17 18 dohodnúť osobné stretnutie v Európskom informačnom centre, ktoré sa nachádza na Palisádach 29 v Bratislave.

Eurolegis môže pomôcť občanom v konkrétnych životných situáciách ako je štúdium,  práca, či podnikanie v Európskej únii. Úlohou centra právnej pomoci Eurolegis je aj navrhnúť riešenie problémov v komunikácií s inštitúciami Európskej únie a národnými orgánmi v prípadoch, ktoré spadajú do pôsobnosti EÚ.

Published: Tue, 21/05/2013 - 17:53


Tweet Button: 

New!


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!