European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Uključivi rast

Uključivi rast
© fotolia.com - hikrcn
U 2013. godini jedan od prioriteta programa Mladi na djelu bio je i promicanje predanosti mladih prema uključivom rastu. Što to ustvari znači?

 

Isključenost određenih pripadnika i cijelih skupina društva iz glavnih društvenih struja predstavlja jedan od ozbiljnijih izazova s kojima se svijet danas suočava. Općenito govoreći, pojedinci, društvene skupine ili zemljopisna područja mogu se smatrati socijalno isključenima ako se nalaze u nepovoljnom položaju u političkom, ekonomskom i/ili socijalnom smislu, ako nemaju pouzdanja, ako se osjećaju nemoćno ili u izvjesnoj mjeri društveno otuđeno. Bez obzira na različite pristupe, isključenost se najčešće poima kao začarani krug koji ima tri sastavnice: nezaposlenost (marginalizacija na tržištu rada), siromaštvo i socijalna izolacija.
 
Borba protiv socijalne isključenosti jedno od temeljnih strategija Europske unije te je tako stvaranje uključivog društva bilo jedno od godišnjih prioriteta programa Mladi na djelu, a uključivanje mladih s manje mogućnosti (po bilo kojoj osnovi) jedan od stalnih prioriteta i novog Erasmus+ programa.
 
Kad u ovom kontekstu govorimo o socijalno isključenim skupinama to se najčešće odnosi na Rome, siromašni sloj građana, osobe s invaliditetom, manjine, homoseksulane grupacije, u nekim državama na žene i mlade. Kroz program Mladi na djelu, posebno se želi potaknuti uključivanje u društvo mladih migranata, mladih s invaliditetom te mladih Roma.
 
U procesu uključivanja u zajednicu mladi s invaliditetom suočavaju se s brojnim ograničenjima i zaprekama, kako sa zaprekama koje im nameće sama bolest ili invaliditet, tako i sa zaprekama u obliku predrasuda, neznanja okoline te brojnih fizičkih zapreka koje im onemogućuju pristup i sudjelovanje u različitim društvenim aktivnostima.
 
Manjinske skupine češće se suočavaju s rizicima socijalnog isključivanja. To vrijedi i za manjinske etničke skupine, među kojima treba izdvojiti Rome, kao najizrazitije marginaliziranu populaciju. Iako Hrvatska, u usporedbi s drugim zemljama, nema brojnu romsku zajednicu, njezini pripadnici proživljavaju iskustva isključenosti u gotovo svim područjima društvenog života. Romi su zasigurno skupina s najvećim rizikom siromaštva u svim društvima u kojima žive.
 
Mlade se kroz program Erasmus+ želi pozvati da svojim aktivnim djelovanjem doprinesu rješavanju problema siromaštva i marginalizacije baveći se ovom temom kao i uključivanjem pripadnika spomenutih grupacija u svoje aktivnosti.
 

Kako dalje?

 
SALTO-YOUTH resursni centar za inkluziju bavi se razvojem osposobljavanja na temu uključenosti, objavljivanjem publikacija i resursa za međunarodni rad s mladima s manje mogućnosti, kako bi se olakšalo i povećalo njihovo sudjelovanje u programu Erasmus+ 

 

Published: Sun, 19/05/2013 - 13:18


Tweet Button: 

New!


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!

Related links