European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Poročilo EU o mladih: Mladi in zdravje

zdravje mladih
zdravje mladih
V spodnjem prispevku si lahko prebereš ključne izsledke o zdravju mladih, iz Evropskega poročila o mladih

Ekonomski razvoj in izboljšanje zdravstvenega sistema sta razloga, zakaj se pričakovana starost povečuje. Življenjska doba v Evropi je višja od večine držav na svetu, povprečna starost za ženske je 80,7 let, za moške pa 74 let. Najvišjo življenjsko dobo imata Španija in Švedska.

Predstavili vam bomo odnos mladih Evropejcev do svojega zdravja in nekaj tveganih obnašanj, ki slabo vplivajo na zdravje mladih v tem obdobju ali kasneje v življenju.

Kako mladi ocenjujejo svoje zdravje Mladi Evropejci večinoma ocenjujejo, da je njihovo zdravje zelo dobro, vendar se mnenje o tem med različnimi državami članicami zelo razlikuje. V Grčiji je skoraj 90 % mladih ocenilo, da je njihovo zdravje zelo dobro, medtem ko je na Portugalskem in v Latviji svoje zdravje kot zelo dobro ocenilo 10 % anketirancev.

Mladi in telesna teža
Prevelika teža ima negativen vpliv na zdravje, tako dolgoročno kot kratkoročno. Poleg prevelike teže pa obstaja tudi težava prenizke teže, oboje pa je po navadi povezano s samopodobo mladih. Dva glavna razloga, da ima čedalje več mladih preveliko telesno težo sta dva. Prvi razlog so spremenjene prehranjevalne navade, saj se čedalje več mladih prehranjuje v restavracijah s hitro hrano, drugi razlog pa je povečana neaktivnost mladih – čedalje več se jih vozi s svojimi avtomobili, prosti čas pa preživljajo pred televizorji in računalniki. Države z največ mladimi s preveliko telesno težo so Nemčija (42,7 %9, Malta (47,8 %) in Velika Britanija (53,1 %). Najmanj mladih s preveliko telesno težo živi v Latviji (10 %), na Slovaškem (10,3 %) in v Franciji (10,6 %). Analize kažejo, da je več fantov s preveliko telesno težo kot deklet.

Mladi in kajenje
Svetovna zdravstvena organizacija je identificirala kajenje tobaka kot glavni vzrok prezgodnjih bolezni in smrti v razvitih državah. Večinoma mladi kadilci postanejo odvisno od tobaka še preden popolnoma odrastejo, zaradi česar težje prenehajo s kajenjem in imajo več s tobakom povezanih zdravstvenih težav. Kasneje kot začne oseba kaditi, manj je možnosti, da postane odvisna. Največ mladih kadilcev je v Bolgariji, kjer kadi 31 % mladih med 15 in 24 let in polovica mladih, starih med 25 in 34 let. Najmanj mladih kadilcev je na Švedskem in na Slovaškem in sicer manj kot 20 %.

Mladi in pitje alkohola
Poleg različnih socialnih faktorjev se mladi odločajo za pitje alkohola na podlagi osebnih prepričanj in ciljev, kot tudi družinskega in družbenega okolja. Alkohol lahko omogoča tudi spoznavanje novih prijateljev in vpliva na imidž med vrstniki. Na splošno so mladi Evropejci prvič pod vplivom alkohola pri starosti 13 do 14 let. V večini držav je bilo več kot 80 % mladih, starih od 17 do 18 let, v zadnjih 12 mesecih vsaj enkrat pod vplivom alkohola. Najvišji delež je bil na Danskem in Češkem, najnižji pa na Portugalskem, v Avstriji, Grčiji in Veliki Britaniji.

Mladi in droge
Med mladimi, starimi med 15 in 34 let je najbolj priljubljena droga kanabis, najvišja stopnja uporabe te droge pa je med starostno skupino med 15 in 24 let. Druga najbolj priljubljena drog je kokain, čeprav njegova uporaba med državami članicami zelo variira (0,4 % do 7,7 %). Večina mladih meni, da je glavni razlog za preizkušanje drog radovednost, nekaj več jih kot 45 % jih je kot razlog navedlo vrstniški pritisk, 40 % pa iskanje vznemirjenja. Drugi navedeni razlogi so bili težave v šoli ali pri delu, osamljenost in drugi socialni in ekonomski problemi.

KLJUČNE ŠTEVILKE V POVEZAVI Z ZDRAVJEM MLADIH
- Pričakovana življenjska starost mladih je 80,7 let za dekleta in 74 za fante,
- okoli 2 milijona mladih ima težave z duševnim zdravjem,
- 17 % mladih, starih od 15 do 24 let, ima previsoko telesno težo,
- 9 % mladih, starih od 15 do 24 let, ima prenizko telesno težo,
- 14.760 mladih, starih od 15 do 29 let, je umrlo v prometnih nesrečah,
- 24 % mladih, starih od 15 do 29 let, dnevno kadi,
- Prva izkušnja opitosti se giblje v povprečju v starosti 13 do 14 let, - 13 % mladih, starih od 25 do 34 let, uporablja konopljo. Vir in več informacij: Prvo EU poročilo o mladih

Published: Fri, 17/05/2013 - 17:06


Tweet Button: 

New!


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!

Related links