European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Strukturirani dialog v Sloveniji

strukturirani dialog
strukturirani dialog
Ali veš, kaj pomeni strukturirani dialog? Tudi ti lahko sodeluješ v tem procesu in tako vplivaš na politike, ki se sprejemajo na nacionalnih ravneh in evropski ravni!

Strukturirani dialog pomeni, da se vlade in uprave, vključno z evropskimi institucijami, posvetujejo z državljani in zainteresiranimi organizacijami ter strokovnjaki na posameznem področju o določenih izbranih temah ter rezultate posvetovanj uporabijo pri oblikovanju področnih politik.

Strukturirani dialog na področju mladine je torej instrument, s katerim se mladi, mladinske organizacije in sveti ter raziskovalci s področja mladine aktivno vključujejo v politični dialog z odgovornimi za mladinsko politiko v povezavi z evropskimi temami in politikami EU, ki jih zadevajo.

V Sloveniji strukturirani dialog izvajata Mladinski svet Slovenije in Mreža MaMa. Novice o aktualnih posvetovanjih, ki potekajo z mladimi znotraj aktualni tem strukturiranega dialoga, objavljamo tudi na Eurodeskovi spletni strani, kjer najdeš tudi pregled aktualnih tem. Zadnja dva projekta strukturiranega dialoga v Sloveniji sta bila Dialog mladih in Mladi o okolju.

Oglej si, če posvetovanja potekajo tudi v tvojem okolju, prispevaj svoje mnenje in se tak vključi v proces strukturiranega dialoga!