European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Profesijos įgijimas

Nesvarbu, ar tebesimokai mokykloje, ar jau esi baigęs universitetą, profesinis mokymas gali padėti tau pasirengti įžengti į pasaulinę darbo rinką – suteikti konkrečiam darbui būtinų gebėjimų.

 

Darbo vietų, kuriose reikia vidutinės kvalifikacijos, vis dar daugiau negu darbo vietų, kurias gali užimti universitetų absolventai, taigi profesinio mokymo privalumai akivaizdūs.

Daugiau informacijos apie profesinį mokymą rasi interneto svetainėje Euroguidance (profesinio orientavimo centrai).

Profesinio mokymo programos yra susijusios su gamybinės praktikos sistema – abiem atvejais derinama praktinė patirtis ir teorinės žinios. Tai gali vykti vidurinio, aukštesniojo mokslo arba tolesnio mokymosi lygmeniu, tačiau toks mokymasis nėra lygiavertis aukštajam mokslui.

Jei esi studentas, su darbu susijusius gebėjimus gali tobulinti kitose šalyse – pasinaudok programa „Leonardo da Vinci“.

 

Geresnis profesinio mokymo pripažinimas

Esama kelių Europos iniciatyvų, kuriomis siekiama gerinti profesinio mokymo sistemose įgyjamų gebėjimų ir kvalifikacijų pripažinimą ir kokybę: