We noticed that you are using an older version of Microsoft Internet Explorer. This website is optimised for Internet Explorer version 9 and later, so please consider upgrading your browser so that you can enjoy all of this website's features. Visit the Microsoft website http://www.microsoft.com to download a newer version of Internet Explorer.

European Youth Portal

Information and opportunities for young people across Europe.


flag

Out of school learning


Neformalusis ugdymas

Lavinimasis yra kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis, tačiau tai daryti galima ne tik klasėje ar auditorijoje. Yra ir kitų būdų išmokti naujų dalykų. Dažnai mokomės to net nesuvokdami.

 

Tradicinis švietimas yra struktūriškai apibrėžtas ir formalus. Jis vyksta institucijoje (mokykloje, universitete), o pabaigoje įgyjama kvalifikacija.

Visai kitokia yra savišvieta –  naujų dalykų mokomasi ne specialiai, o atliekant kasdienį darbą, šeimoje arba laisvalaikiu.

Neformaliojo ugdymo vieta – tarp šių dviejų kraštutinumų. Toks mokymasis gali būti struktūriškai apibrėžtas, gali būti nustatyti mokymosi tikslai, tačiau jis paprastai vyksta ne oficialiose institucijose, o įvairiuose seminaruose, kursuose, darbovietėje arba net sportuojant.

Taip mokytis žmogus gali nuspręsti pats arba tai gali būti kitos veiklos pasekmė.

Kad ir koks būtų mokymosi pobūdis, dabar tokio mokymosi rezultatai gali būti oficialiai pripažinti pasitelkus Jaunimo pasą.

Pastaraisiais metais vis daugiau organizacijų pradeda suvokti, kad vertingas visokio pobūdžio mokymasis, ir pripažinti tiek neformaliojo ugdymo, tiek savišvietos lygiavertiškumą formaliajam mokymuisi.