European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Europos savanorių tarnyba. Kas tai?

Tau 17 – 30 metų ir norėtumei 2 – 12 mėnesių praleisti užsienyje kaip Europos savanorių tarnybos savanoris?

 

Kaip EST veikia?

Europos savanorių tarnybos (EST) projektas yra ne mažiau kaip dviejų jame dalyvaujančių organizacijų partnerystė. Šios organizacijos atsakingos už savanorių įdarbinimą savo projekte.

Savanorius dalyvauti Europos savanorių tarnybos projekte siunčia šalyje, kurioje jie gyvena, esanti organizacija (siunčiančioji organizacija), o juos priima ir jų tarnybos metu jais rūpinasi priimančioji organizacija.

Projektų trukmė – 2 – 12 mėnesių, o dirbti gali įvairų darbą, pavyzdžiui, su vaikais ar kultūros, jaunimo, sporto, kultūros paveldo, meno, gyvūnų gerovės, aplinkos ir vystomojo bendradarbiavimo srityse. Pasibaigus tavo Europos savanorių tarnybos projekto laikotarpiui gausi Jaunimo pasą – pažymėjimą, kuriuo patvirtinamas tavo dalyvavimas ir kuriame aprašomas tavo projektas.

Gausi nemokamą būstą, maisto, kišenpinigių ir būsi apdrausti. Tau tegali reikėti sumokėti nedidelę dalį (ne daugiau kaip 10 %) savo kelionės išlaidų.

 

„Programa nepaprastai vertinga ir suteikia galimybių daugeliui jaunuolių, kurie kitaip neturėtų progos keliauti ir pažinti kitų kultūrų.“
Europos savanorių tarnybos savanoris Anglijoje K. Rice

 

Kaip galite teikti paraišką?

Jei tau 17–30 metų (arba bent 16, jei esi iš nepalankios socialinės ar ekonominės aplinkos), turi dvi galimybes:

1. kreiptis į organizaciją, kuri įdarbina savanorius tam tikram projektui, arba

2. kreiptis į organizaciją, kad jai pasiūlytumėte naują projektą.

Visų pirma reikėtų kreiptis į artimiausią siunčiančią organizaciją Lietuvoje.

Jei nori kreiptis tiesiai į organizaciją, naudokis akredituotųjų organizacijų duomenų baze.

Reikalavimus atitinkančių šalių sąrašą rasite programos vadove.