You are here

flag

Published: 14/05/2013 19:48

Available languages

european youth portal

Program Kultura – priložnosti za sofinanciranje kulturnih projektov

This content is currently available in the following languages: .

Program Kultura je sedemletni (2007 – 2013) kulturni program Evropske unije, ki spodbuja transnacionalno sodelovanje v Evropi.

sofinanciranje kulturnih projektov

sofinanciranje kulturnih projektovKultura

Glavni trije cilji programa so podpora mobilnosti vseh, ki delujejo na področju kulture (tudi amaterjev), omogočanje kroženja in izmenjave umetniških del in kulturnih izdelkov ter vzpostavljanje medkulturnega dialoga.

V obdobju med leti 2007 in 2013 je Evropska komisija kulturi namenila 400 milijonov EUR, od tega se vsako leto za financiranje organizacij in projektov nameni približno 50 milijonov EUR. Največ sredstev je namenjenih projektom sodelovanja (sklop 1.2.1 in sklop 1.1). Na te razpise se vsako leto prijavi največ organizacij, tudi iz Slovenije.

Na razpise sodelovanja se lahko prijavijo organizacije z različnih področij kulture iz javnega in zasebnega sektorja, med njimi tudi mladinske organizacije. Za sodelovanje potrebujete od 2 do 5 partnerjev (lahko tudi več) iz držav članic programa, inovativno projektno idejo in seveda voljo za realizacijo le-te.

Naslednja možnost prijave na te razpise bo predvidoma v začetku oktobra 2012, trenutni razpis se je namreč že zaključil.

Projekti sodelovanja pa lahko vključujejo tudi sodelovanje z določeno tretjo državo ali skupino držav, ki jih vsako leto določi Evropska komisija. V letu 2012 bo fokus Republika Južna Afrika, prijave za ta razpis pa bodo zbirali do začetka maja 2012. V kolikor imate že vzpostavljeno tesno sodelovanje z omenjeno državo sta vabljeni k oddaji razpisa. Poleg omenjenih razpisov Komisija podpira še prevajanje evropske književnosti, evropske festivale, raziskave s področja kulturne politike ter nudi operativno podporo organizacijam, ki so dejavne na evropski ravni.


Kulturna stična točka v Sloveniji / Zavod SCCA Ljubljana