We noticed that you are using an older version of Microsoft Internet Explorer. This website is optimised for Internet Explorer version 9 and later, so please consider upgrading your browser so that you can enjoy all of this website's features. Visit the Microsoft website http://www.microsoft.com to download a newer version of Internet Explorer.

European Youth Portal

Information and opportunities for young people across Europe.


flag

Green World

Trajnostni razvoj
Trajnostni razvoj

Milenijski razvojni cilji Združenih narodov

Leta 1992 so se voditelji Združenih narodov na Konferenci o okolju in razvoju prvič dogovorili o konceptu trajnostnega razvoja.

Koncept je dobil nov zagon septembra leta 2000, ko so voditelji svetovnih držav sprejeli Deklaracijo Združenih Narodov za novo tisočletje (Millenium Decleration) in se dogovorili o nizu ciljev, ki naj bi prispevali k zmanjšanju revščine in trajnostnemu razvoju.

Načela Deklaracije Združenih Narodov za novo tisočletje so bila okrepljena leta 2002 na mednarodni Konferenci o financiranju in razvoju. To je bil prvi poskus, ki je preučil pomen aktiviranja sredstev za razvoj, s poudarkom na Milenijskih razvojnih ciljih. Razvojni cilji novega tisočletja so usmerjeni v znatno zmanjšanje revščine do leta 2015.

MILENIJSKI RAZVOJNI CILJI so naslednji:
- izkoreniniti skrajno revščino in lakoto,
- zagotoviti enakost med spoloma in dati več moči ženskam,
- izboljšati zdravje mater,
- zagotoviti okoljsko trajnost,
- doseči univerzalno osnovnošolsko izobrazbo,
- zmanjšati smrtnost otrok,
- boriti se proti virusu HIV/Aidsu, malariji in drugim boleznim,
- razviti globalno partnerstvo za razvoj.