European Youth Portal

Information and opportunities for young people across Europe.

зала с компютри
Тъй като повечето млади хора използват редовно мобилни телефони и интернет, през последните години кибертормозът се увеличава

Кибертормоз: когато тормозът е онлайн

Искате ли да знаете как да се борите с него и да го предотвратявате?

За кибертормоз се говори, когато млади хора биват тормозени, стават уязвими, биват унижавани, преследвани, притеснявани, заплашвани или превръщани в мишена от други млади хора, използващи електронни писма, текстови съобщения, чатове, мобилни телефони, уебсайтове на социални медии или други технологични източници. Когато са замесени възрастни хора, говорим за киберпреследване, тъй като кибертормозът е само между непълнолетни лица.

 

Борба с кибертормоза

Съветът на Европа стартира кампанията Млади хора срещу езика на омразата онлайн, за да се бори с расизма и дискриминацията в киберпространството. Между 2012 и 2014 г. млади хора и младежки организации ще бъдат обучени да разпознават и действат срещу подобни явления. Проектът, който поставя акцент върху курс и онлайн кампании, отстоява предприемането на действия и намесата.

 

Действия извън интернет

Кибертормозът се случва онлайн, но има много неща, които могат да бъдат направени срещу него в света извън интернет. Да спрем кибертормоза ви предлага комплект материали, в който ще намерите много информация как да предотвратите и да се борите с кибертормоза във вашето училище или общност.

 

Бъдете защитени

Избягването на кибертормоза може да се окаже трудно, тъй като интернет е достъпен постоянно и жертвите не могат просто да изключат компютрите или мобилните си телефони, за да го спрат. Ins@fe ви предлага серия съвети как да се защитите онлайн, като например да запазите частния статус на профилите си в социалните мрежи и да се уверите, че не добавяте хора, които не познавате или на които нямате доверие.

Допълнителна информация на български език можете да намерите в специализираните сайтове на и на сайта Националния център за безопасен интернет и на Горещата линия за борба с вредното и незаконно съдържание в българското интернет пространство, както и на сайта на кампанията No hate speech.