European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Egne helsetilbud for ungdom

Jente i samtale med helsepersonell
Det er kanskje ikke alle problemer som er like enkelt å snakke med fastlegen sin om. Da er det fint at det finnes egne helsetilbud for ungdom, hvor du kan få hjelp og veiledning enten det gjelder fysisk, psykisk eller seksuell helse.

Uansett hvilke problemer du møter, er du helt sikkert ikke den eneste som har det akkurat sånn. Noen ganger hjelper det bare å ha noen å prate med, andre ganger kan det være nødvendig å oppsøke profesjonell hjelp.

 

Helsestasjon for ungdom er et gratis helsetilbud. Hvis du har et spørsmål angående helsen din, kan helsestasjonen være et fint sted å dra til å begynne med. Helsestasjon finnes i de fleste kommuner i Norge, og er et supplement til den obligatoriske skolehelsetjenesten. På de fleste helsestasjoner har de ansatt lege og sykepleier/helsesøster, og noen steder også psykolog, jordmor og andre yrkesgrupper. Alle de ansatte har taushetsplikt.

 

Det er ulik aldersgrense og åpningstid på de ulike helsestasjonene, så sjekk dette før du møter opp!

 

Lurer du på hvilke tilbud som finnes der du bor? Klara-klok er en nettbasert spørretjeneste der du kan spørre om det du lurer på, anonymt. De har laget en side der du kan søke etter helsestasjoner og andre hjelpetilbud.

 

Hvor kan jeg finne mer informasjon og få hjelp?

I tillegg til helsestasjonene finnes det mange andre typer helsetilbud for ungdom, som hjelpetelefoner og nettsider. Dette er tilbud som du kan benytte deg av uansett hvor du bor, og der du kan være anonym. Noen av tilbudene retter seg mot spesielle grupper eller problemstillinger, som for eksempel Ungdomstelefonen, der du kan spørre om legning og identitet, eller Dopingtelefonen, der du kan spørre om doping.

 

Se lenkene under til nettbaserte spørretjenester.

 

Trenger du bare noen å snakke med?

Det finnes tjenester er for ungdom som trenger noen å snakke med, for eksempel Mental Helses hjelpetelefon. Jentevakta er spesielt for jenter mellom 10-25 år, de lytter til deg, og kan gi råd om lovverk og hjelpeinstanser.

 

Bor du i Oslo, kan brosjyren Kropp og Sjel deg en oversikt over helsetilbudene du burde vite om.