European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Opi lisää ilmastonmuutoksesta ja vähennä omaa hiilijalanjälkeäsi

© fotolia.com - adimas
© fotolia.com - adimas
Mikä aiheuttaa ilmastonmuutoksen ja mitä voimme tehdä planeettamme suojelemiseksi?

Ihmiskunta on toimillaan muuttanut sääoloja eli ilmastoa ainakin sadan viime vuoden aikana. Kun poltamme hiiltä, öljyä tai maakaasua lämmittääksemme kotejamme ja saadaksemme sähköä tai virtaa autoihimme, vapautuuhiilidioksidikaasuja (CO₂). Hiilidioksidikaasut pitävät auringon lämmön maapallon ilmakehässä, minkä vuoksi niitä kutsutaan kasvihuonekaasuiksi. Toinen merkittävä kasvihuonekaasu on metaani, jota syntyy miljoonien nautojen kasvatuksesta eri puolilla maailmaa.

 

Kasvihuonekaasuja on ilmakehässä luonnostaan, mutta koska me tuotamme niitä yhä lisää ja lisää, maapallon ilmasto alkaa lämmetä. Se aiheuttaa dramaattisia sääilmiöitä, kuten tulvia ja rajuja tuulia, jotka ovat erittäin tuhoisia. Se aiheuttaa myös napajäätiköiden sulamista, mikä nostaa merenpintaa. Ilmaston lämpenemisen vaikutukset koskevat niin ihmisiä, eläimiä kuin kasvejakin.

 

Ilmasto-opas.fi antaa luotettavaa tietoa ilmastonmuutoksesta

 

Ilmatieteen laitos (IL), Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK) rakensivat Ilmasto-opas.fi -verkkosivuston vuosien 2009 - 2011 aikana Ilmatieteen laitoksen koordinoimassa EU Life+ -hankkeessa. Ilmasto-opas.fi -sivusto kokoaa yhteen osoitteeseen ja yhtenäiseen muotoon käytännönläheistä, tutkittua ja luotettavaa tietoa ilmastonmuutoksesta. Sivuston tarkoitus on yhteiskunnan ja kansalaisten tukeminen ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. Verkkosivusto auttaa ilmastonmuutokseen liittyvien ilmiöiden ymmärtämisessä ja tiedon jäsentämisessä. Tavoitteena on, että ilmastonmuutostiedon tarvitsijat löytävät tarvitsemansa tiedon nopeasti ja helposti.

 

Vähennä omaa hiilijalanjälkeäsi

 

Ilmastodieetti on työkalu omien kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseen ja vähentämiseen. Laskuri laskee hiilijalanjäljen kgCO2/vuosi perustuen asumiseen, liikkumiseen, ruokaan ja muuhun kulutukseen. Tuloksen voi tallentaa ja punnituksen tehdä uudelleen seuratakseen omien elämäntapamuutosten vaikutusta päästöihin. Laskuri on SYKEn ja YLEn yhteistyö ja osa Hiilineutraalit kunnat -hanketta.

 

Pieniä tekoja –verkkosivusto tarjoaa käyttäjälle konkreettiset mittarit, joista hän näkee heti tekojensa vaikutukset. Kun käyttäjä merkitsee tekonsa verkkosivuille, laskuri kertoo heti kuinka merkittävän teon käyttäjä on tehnyt: Kuinka paljon sähköä, hiilidioksidia, vettä tai rahaa teko säästää. Laskuri kertoo myös sen, miten suuri vaikutus syntyisi, jos kaikki varsinaissuomalaiset tai kaikki suomalaiset tekisivät saman teon kuin yksittäinen käyttäjä.