Pravdepodobne používate staršiu verziu prehliadača Microsoft Internet Explorer. Táto webová lokalita je optimalizovaná pre Internet Explorer – verzia 9 a vyššie. Ak chcete využívať všetky prvky tejto lokality, odporúčame inštaláciu vyššej verzie vášho prehliadača. Navštívte webovú lokalitu spoločnosti Microsoft http://www.microsoft.com, kde si môžete stiahnuť novšiu verziu prehliadača Internet Explorer.

Európsky portál pre mládež

Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.


flag

Odborná príprava

A picture
© shutterstock.com - artiomp

Naucz się zawodu

Niezależnie od tego, czy jesteś uczniem czy absolwentem studiów, dzięki kształceniu i szkoleniu zawodowemu możesz uzyskać umiejętności niezbędne do konkurowania na globalnym rynku pracy i realizacji wybranej ścieżki kariery.

Ofert pracy dla osób ze średnim wykształceniem jest nadal więcej niż ofert dla absolwentów studiów wyższych, a więc korzyści z kształcenia i szkolenia zawodowego są niepodważalne.

 

Więcej informacji o kształceniu zawodowym jest dostępnych na portalu Euroguidance – ośrodki informacyjne do celów poradnictwa zawodowego.

 

Kształcenie zawodowe jest nieodłącznie związane z przyuczaniem do zawodu – jedno i drugie łączy w sobie naukę teoretyczną i praktykę zawodową. Odbywają się na średnim, policealnym lub dalszym szczeblu edukacji, nie są jednak równoważne z wyższym wykształceniem.

 

Jeśli jesteś studentem, kompetencje zawodowe możesz rozwijać dzięki stażom w różnych krajach w ramach programu Leonardo da Vinci.

 

Poprawa uznawania kształcenia zawodowego

Istnieje kilka europejskich inicjatyw mających na celu poprawę uznawania i jakości umiejętności i kwalifikacji uzyskanych w ramach kształcenia zawodowego: