Tá sé tugtha dár n-aire againn go bhfuil seanleagan de bhrabhsálaí idirlín Microsoft á úsáid agat. Tá an suíomh gréasáin seo curtha in oiriúint do leagan 9 den bhrabhsálaí sin; mar sin, b'fhéidir nár mhiste duit do bhrabhsálaí a uasghrádú sa chaoi is go bhféadfaidh tú lánleas a bhaint as feidhmeanna uile an tsuímh ghréasáin seo. Chun an leagan is úire de bhrabhsálaí idirlín Microsoft a íoslódáil, gabh chuig suíomh gréasáin Microsoft http://www.microsoft.com.

Tairseach Eorpach na hÓige

Eolas agus deiseanna do dhaoine óga ar fud na hEorpa.


flag

Oiliúint

A picture
© shutterstock.com - artiomp

Naucz się zawodu

Niezależnie od tego, czy jesteś uczniem czy absolwentem studiów, dzięki kształceniu i szkoleniu zawodowemu możesz uzyskać umiejętności niezbędne do konkurowania na globalnym rynku pracy i realizacji wybranej ścieżki kariery.

Ofert pracy dla osób ze średnim wykształceniem jest nadal więcej niż ofert dla absolwentów studiów wyższych, a więc korzyści z kształcenia i szkolenia zawodowego są niepodważalne.

 

Więcej informacji o kształceniu zawodowym jest dostępnych na portalu Euroguidance – ośrodki informacyjne do celów poradnictwa zawodowego.

 

Kształcenie zawodowe jest nieodłącznie związane z przyuczaniem do zawodu – jedno i drugie łączy w sobie naukę teoretyczną i praktykę zawodową. Odbywają się na średnim, policealnym lub dalszym szczeblu edukacji, nie są jednak równoważne z wyższym wykształceniem.

 

Jeśli jesteś studentem, kompetencje zawodowe możesz rozwijać dzięki stażom w różnych krajach w ramach programu Leonardo da Vinci.

 

Poprawa uznawania kształcenia zawodowego

Istnieje kilka europejskich inicjatyw mających na celu poprawę uznawania i jakości umiejętności i kwalifikacji uzyskanych w ramach kształcenia zawodowego: