European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Kas padaryta iki šiol?

© fotolia.com - FotolEdhar
Struktūrinis dialogas ir jo rezultatai. Kad geriau suprastumėte, kas yra struktūrinis dialogas, susipažink su praėjusiais jo ciklais ir sužinok, kaip jų rezultatai buvo panaudoti, kad ES politikoje būtų girdimas ir jaunimo balsas.

Struktūrinio dialogo I ciklas (2010 m. sausio 1 d.–2011 m. birželio 30 d.) „Jaunimo užimtumas“

Per pirmą struktūrinio dialogo ciklą daugiausia dėmesio buvo skiriama visiems rūpimai jaunimo užimtumo temai. Kiekvienu etapu buvo remiamasi ankstesnio pirmininkavimo metu pasiektais rezultatais. ES jaunimo konferencijas rengė trys ES pirmininkaujančios šalys – Vengrija, Belgija ir Ispanija. Struktūrinio dialogo pirmo ciklo apžvalgą rasi šiame Vengrijos Nacionalinių išteklių ministerijos Jaunimo departamento paskelbtame kompendiume.

 

Rezultatai

Šio struktūrinio dialogo 18 mėnesių ciklo pabaigoje Europos Sąjungos Taryba priėmė Tarybos rezoliuciją, kurioje akcentuojamos svarbiausios rekomendacijos.

 

Struktūrinio dialogo II ciklas (2011 m. liepos 1 d.–2012 m. gruodžio 31 d.) „Jaunimo dalyvavimas demokratiniame Europos gyvenime“

Per struktūrinio dialogo antrą ciklą daugiausia dėmesio buvo skiriama visiems rūpimam teminiam prioritetui – jaunimo dalyvavimui demokratiniame Europos gyvenime. Kiekviena iš pirmininkaujančių šalių (Kipras, Danija ir Lenkija) nusprendė dėl savo specialių prioritetų.

 

Rezultatai 

Šio struktūrinio dialogo 18 mėnesių ciklo pabaigoje Europos Sąjungos Taryba priėmė Tarybos rezoliuciją, kurioje akcentuojamos svarbiausios rekomendacijos.

 

Struktūrinio dialogo III ciklas (2013 m. sausio 1 d.–2014 m. birželio 30 d.) „Socialinė įtrauktis“

Šiuo metu vyksta paskutinis struktūrinio dialogo trečio ciklo etapas. Šio ciklo teminis prioritetas – visos Europos jaunimo socialinė įtrauktis, jame dalyvauja ES pirmininkaujančios Airija, Lietuva ir Graikija. Remiantis bendromis rekomendacijomis bus rengiamos Tarybos rezoliucijos dėl socialinės įtraukties ir jaunimo verslumo.

 

Jei apie struktūrinį dialogą nori sužinoti daugiau ir galbūt netgi dalyvauti jo procese, bet kada galite kreiptis į savo šalies struktūrinio dialogo nacionalinę darbo grupę.

 

Published: Fri, 11/07/2014 - 17:46


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!